18 & 19 April 2018
Internationale Expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing

Brandweer Vereniging Vlaanderen

< terug

BVV is de vakorganisatie voor brandweerzorg in Vlaanderen. Als vakorganisatie hebben we het doel om kennis te verzamelen, te genereren en te verspreiden onder onze leden.

http://www.brandweervlaanderen.be/


Hoofdmediapartner
 • Technisches Hilfswerk
 • NIDV
 • Rode Kruis
 • Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
 • Veiligheidregio Twente
 • Brandweer Twente
 • Twente Safety Campus
 • Brandweer Nederland
 • Deutscher Feuerwehrverband
 • PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden
 • NIGW
 • Instituut Fysieke Veiligheid
 • V&VN Ambulancezorg
Mediapartners
 • ACP Eén-Eén-Twee SDU Fire & Rescue HemmingFire Industrial Fire Journal - Fire & Rescue B20 Brandweer Vereniging Vlaanderen KNMR