Corpuls Benelux B.V.

Corpuls Benelux B.V.

Corpuls® Benelux is exclusief distributeur van de fabrikant GS - Elektromedizinische Geräte te Kaufering - Duitsland. Wij zijn daarmee verantwoordelijk voor advies, verkoop, technische service, training en maatwerkoplossingen in Nederland, België, Luxemburg en het Caribisch gebied, op het gebied van Corpuls® defibrillatoren/patiëntmonitorsystemen, thoraxcompressiesystemen en AED’s. Onze dienstverlening omvat ook oplossingen op het gebied van datatransmissie.

Onze doelgroepen zijn ambulancediensten, eerste hulpdiensten en ziekenhuizen.
Zowel nu als in de toekomst houdt Corpuls® Benelux de ontwikkelingen en wensen binnen het marktgebied nauwlettend in de gaten. Ons doel hierbij is eenvoudiger en efficiënter gegevens beschikbaar te stellen aan de hulpverlener, waardoor de hulpverlener sneller en efficiënter een diagnose kan stellen en een beslissing kan nemen.