CycloMedia Technology B.V.

http://www.cyclomedia.nl

Standnr: Meldkamer-plein

CycloMedia Technology B.V.

CycloMedia brengt de openbare ruimte in beeld met hoogwaardige 360° straatfoto’s en luchtfoto’s met GIS-nauwkeurigheid. Dit beeldmateriaal stelt u in staat om efficiënter te werken door een beter inzicht in de situatie ter plekke. Bovendien bespaart u kosten doordat minder buitenbezoeken nodig zijn. Haal buiten naar binnen.

Bijna alle dagelijkse werkzaamheden binnen de openbare orde en veiligheid zijn te koppelen aan een locatie. De Cyclorama’s en luchtfoto’s van CycloMedia geven een totaalbeeld van de situatie, waardoor u sneller de locatie én haar omgeving inzichtelijk kunt maken voor alle betrokkenen.

Cyclorama’s geven vanaf de openbare weg een algemeen beeld van een locatie, de positie van objecten in de openbare ruimte (zoals lantaarnpalen, straatmeubilair e.d). en de positie van bouwelementen zoals ramen, deuren, schoorstenen en rolluiken. Achtertuinen, schuurtjes en vluchtroutes zijn echter niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Met een actuele luchtfoto met hoge resolutie heeft u deze locaties wel in beeld.