Zonnepanelen header

Energietransitie en veiligheid: zijn de overheid en de energiebranche er klaar voor?

De energietransitie heeft onvermijdelijk effecten op het beleid van overheden en energieleveranciers in relatie tot veiligheid. Nieuwe energiebronnen vereisen een nieuwe infrastructuur voor opslag en transport. Nieuwe energiebronnen leiden tot nieuwe risico’s en incidentscenario’s. Zijn de infrastructuur en de hulpverleningsbranche daar klaar voor? Zo heeft de veiligheidsregio behoefte aan gerichte scholing en training om zich goed voor te bereiden op incidenten met waterstof, LNG, zonnepanelen, lithium-ion accustations en elektrische voertuigen. De energietransitie krijgt daarom een prominente plek in het eRIC  beursprogramma.

Grote ambities, grote consequenties

De Nederlandse klimaatambities voor 2030 zijn groot en daardoor gaat het energielandschap ingrijpend veranderen. Zowel huishoudens als de industrie, de transportsector en de landbouw moeten hun bijdrage leveren aan ingrijpende CO2-reductie. Nederland gaat massaal van het aardgas, maar er komen andere alternatieve brandstoffen voor terug, zoals waterstof en biogas uit mest en afvalvergisting. In sommige regio’s liggen al woonwijken met waterstofgasnetten op de tekentafel. Groene stroom uit wind- en zonne-energie neemt een steeds groter aandeel van de elektriciteitsvoorziening in de samenleving in. Om die stroom op te slaan worden opslagsystemen gerealiseerd in de vorm van grote accustations, die in woonwijken en bedrijventerreinen worden geplaatst. Een brand in zo’n lithium-ion mega-accu is moeilijk te bestrijden en genereert bovendien grote hoeveelheden giftige dampen.

Veilig werken in de energiebranche

Niet alleen hulpverleners worden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Ook in de energiebranche zelf moeten kennis en vaardigheden rond veilig werken en zelfbescherming meegroeien met de innovaties en ontwikkelingen in het vakgebied. Zo is de persoonlijke veiligheid van werknemers in de windenergiesector al jaren een aandachtspunt. Windmolenparken groeien als kool en daarmee neemt ook het aantal mensen dat actief is in montage en onderhoud van windmolens toe. Zelfredzaamheid bij brand en andere incidenten in een windmolen op 60 tot 100 meter hoogte is een belangrijk issue in de branche. Energiebedrijven die windmolenparken beheren, moeten investeren in een solide noodorganisatie en in goede training en materialen voor hun personeel, zodat zij zichzelf in een noodsituatie snel in veiligheid kunnen brengen, met bijvoorbeeld een reddingslijn
 
Het is zonneklaar: energietransitie en veiligheid is dé uitdaging voor de komende jaren. De hulpverleningssector, provincies, gemeenten en de industrie moeten nauw samenwerken en geen gelegenheid onbenut laten om kennis en kunde te delen en oplossingen te ontwikkelen. 

 

Request brochure

After completing the form, you will receive a digital brochure and one of our experts will contact you for a customized solution.

More information

Please contact us for more information:

expo@exporic.nl
040 - 297 94 93

Sander Hesseling
Sander Hesseling
Founder
sander@exporic.nl
+31 (0)40 297 94 93
+31 (0)6 414 019 66

Jill Oomen
Jill Oomen
Account Manager
jill@ogz.nl
+31 (0)40 297 94 93