Drone demo Rijkswaterstaat

WED 13:00 - 13:30

Demoterrein 1

Operationele inzet van diverse drones door RWS t.b.v. beeldvorming bij incidenten. Zowel op de weg als op het water. Waarbij het snel delen van data cruciaal is.