Alex Eastman

Medical Director TECC

Alex  Eastman
About Alex Eastman

Alex Eastman, MD, MPH, FACS, Lieutenant and Deputy Medical Director Dallas,  Medical Director TECC and Medic during Dallas shooting   Dr. Alex Eastman is also an Assistant Professor and trauma surgeon in the Division of Burns, Trauma and Critical Care at UT Southwestern Medical Center and the Chief of Trauma Surgery (Interim) at Parkland Memorial Hospital

Dr. Eastman geeft een toelichting op de TECC werkwijze in de Verenigde Staten. Vanuit zijn ervaring als Medical Director TECC en Medic in een SWAT team neemt hij de luisteraars mee in zijn keuzes en dilemma’s. Speciale aandacht heeft hij voor de veiligheidsaspecten van paramedics in deze situaties. Meldkamercentralisten uit de vakgroep van V&VN hebben een aantal vragen geformuleerd over de rol van de dispatcher tijdens een extreem geweld scenario. Hij zal ingaan op de ervaringen tijdens de Dallas en Las Vegas shootings ten aanzien van logistiek, veiligheid, opschaling, active shooting protocols en menselijke reacties. De voertaal tijdens deze presentatie is Engels

Let op dit is een betaald congres:
https://www.exporic.nl/nl/de-beurs/themas/ambulance-symposium