De Basis

De Basis

De Basis is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en biedt psychosociale hulpverlening en begeleiding aan post-actieve veteranen, dienstslachtoffers, (ex-) geüniformeerden, oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog en hun thuisfront. Wij geloven in de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de mannen en vrouwen die ons beroepshalve vrede en veiligheid bieden en daarbij ingrijpende gebeurtenissen meemaken, ondersteuning te bieden. Het uiteindelijke doel is dat zij ondanks psychosociaal belastende ervaringen door kunnen met hun leven en dagelijks functioneren.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de Ambulance, Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO), Brandweer, ministeries van Defensie en VWS en de Politie. Voor veel van deze organisaties staat positieve gezondheid bij hun medewerkers voorop. Deze visie sluit aan bij die van de Basis. Al deze partijen voelen zich samen met ons verantwoordelijk voor het welzijn van hun eigen collega’s.

Naast psychosociale hulpverlening bieden wij ook begeleiding, trainingen en een gastvrij ontmoetingscentrum. Op onze locatie in Doorn voelen geüniformeerden zich al vele jaren thuis en veilig. Onze collega’s organiseren hier ook talrijke bijeenkomsten die niet direct gerelateerd zijn aan psychosociale hulpverlening. Hoewel wij een not-for-profit organisatie zijn, is een efficiënte sturing op resultaten, kosten en opbrengsten noodzakelijk.