deBesteEHBOdoos

deBesteEHBOdoos

DeBesteEHBOdoos verkoopt en onderhoudt landelijk BHV verbanddozen en AED’s op MVO wijze. Dit houdt in dat het grootste gedeelte van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

DeBesteEHBOdoos maakt een bewuste keuze op basis van mens en milieu, voor de producten en diensten die wij aanbieden. Wij ontzorgen en streven naar een verbeterde veiligheid bij onze klanten. Onze EHBO-doos is gemaakt van gerecycled plastic en materialen die wij retour krijgen schenken wij aan goede doelen.

Doordat wij in het bezit zijn van het PSO-certificaat trede 3/ 30+ certificaat mogen aanbestedende diensten op basis van de nieuwe Aanbestedingswet (Abw) van 1 juli 2016 aanbestedingsprocedures voorbehouden aan ‘sociale’ bedrijven die aan het 30%+ criterium voldoen (art 2.82 Abw).