Ecoloss

Ecoloss

In de afgelopen 26 jaar heeft EcoLoss als onafhankelijk beredderingsspecialist in Nederland ruim 35.500 incidentafhandelingen afgewikkeld. Het betreft de meest uiteenlopende incidenten, zoals lekkages, morsingen, ongevallen met gevaarlijke stoffen en (tank)containers, XTC dumpingen, grote en complexe industriële incidenten, zoals (asbest)branden en explosies maar ook 24/7 dienst verlening in geval van Wateroverlast. Tevens wordt EcoLoss Project gevraagd voor noodhulp verlening na (natuur)rampen in het buitenland.

Ons bereddingswerk is niet alleen van toepassing op het land, maar ook op het water en het betreft een scala aan schadelijke, milieubedreigende, maar ook ongevaarlijke stoffen. Door de hoeveelheid en diversiteit van het aantal incidenten heeft EcoLoss Project een brede en grote expertise opgebouwd in de complete afhandeling van incidenten.

EcoLoss heeft gecertificeerde Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen in dienst, alsmede Veiligheidkundigen, Brandveiligheidexperts, Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen, KVP/DLP-ers, Stralingsdeskundigheid en industriële ademluchtdragers daarbij zijn al onze operationele collega's VCA-Vol gecertificeerd.