KMA Group BV

KMA Group BV

 

AVD is een revolutionair nieuw blusmiddel geproduceerd door Dupré Minerals Ltd. en is speciaal ontwikkeld voor Lithium batterij en metaal branden. 

AVD bied een unieke performance voor het beheersen en volledig blussen van een Lithium-Ion batterij brand.

AVD is milieu vriendelijk, niet toxisch, corrosie vrij en geschikt voor gebruik in vaste installaties en draagbare blusmiddelen.

AVD zorgt voor een efficiënte koeling en creëert gelijk een thermische blokkade om herontbranding van de Lithium batterij te voorkomen.

Lith-Ex high performance brand blussers met AVD zijn speciaal ontwikkeld voor het onder controle brengen en blussen van risicovolle Lithium houdende batterijen.

Lithium batterijen zorgen voor een toenemend brand risico doordat het aantal consumenten en industriële toepassingen steeds verder toeneemt. Helaas zijn deze risico's nog niet algemeen bekend en zijn ze aanwezig bij vele dagelijkse toepassingen. 

Typische oorzaken voor het ontstaan van brand bij Lithium batterijen zijn:

  • Physische beschadiging / impact
  • Overladen
  • Blootstellen aan warmtebronnen

Voor meer informatie over AVD en Lithium batterij veiligheid bezoek ons op stand E132.