KPN

KPN

Samen werken aan een veiliger Nederland

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het behoud van onze welvaart. Maar toch voelt 4 op de 10 Nederlanders zich regelmatig onveilig. Door schuivende machtsblokken, klimaatverandering en individualisering. Of door onrust in het Midden-Oosten en verruwing van omgangsvormen op straat en richting mensen met een publieke taak.

Ook technologische ontwikkelingen gaan steeds verder. ICT-systemen en de maatschappij zijn nauw met elkaar verweven. Alles en iedereen is 24/7 met elkaar verbonden. De nieuwe digitale samenleving biedt veel kansen, maar leidt ook tot nieuwe risico’s. Bijvoorbeeld cybercrime.

Als maatschappelijk betrokken partner van de veiligheidssector werken we samen aan een veiliger Nederland. Zo dragen we bij aan meer veiligheid en slagkracht voor de professionals die zorgen voor onze veiligheid. We verbinden deze professionals met de omgeving waarin ze werken. Door ICT-kansen te vertalen naar relevante oplossingen zorgen we ervoor dat ze slimmer kunnen werken.

Zo geven we medewerkers in de meldkamer en op straat meer inzicht door actuele bedreigingen in kaart te brengen. Hiervoor gebruiken we diverse bronnen. Bijvoorbeeld applicaties die via social media en andere online kanalen de omgeving scannen op mogelijke dreigende situaties.

En door slimme AED's kunnen burgerhulpverleners in de nabije omgeving worden opgeroepen. Via een app worden ze naar de dichtstbijzijnde AED en naar het slachtoffer geleid. Omdat ze vaak sneller ter plaatse zijn, stijgt de overlevingskans van slachtoffers bij acuut hartfalen.

Door samen te werken aan een veiliger Nederland, hoort ons land in 2025 bij 1 van de meest veilige landen ter wereld. Meer weten over KPN: bezoek de website.