NowForce (by Mactwin Security)

NowForce (by Mactwin Security)

NowForce is een innovatieve en gebruiksvriendelijke app waarmee u efficiënt kunt reageren op incidenten (incident respons management). Hierdoor bent u sneller in control, verbetert de veiligheid en minimaliseert u de kans op schade of persoonlijk letsel. Met de app kunnen incidenten worden gemeld en kunnen hulpverleners (die dezelfde app gebruiken) volledig situational aware en goed voorbereid, uitrukken. Door de mogelijkheid om bij een melding beeldmateriaal en aanvullende informatie te voegen, is meteen duidelijk wát er aan de hand is. Ook de locatiegegevens worden automatisch meegestuurd. Tijdens de opvolging van het incident verzorgt NowForce optimale (bi-directionele en realtime) communicatie tussen alle betrokkenen.

Bij incidenten telt iedere seconde en is snelle en accurate hulp nodig. Informatie over wat er precies aan de hand is, is dan cruciaal. Met NowForce kunnen alle betrokken bij een incident (melders, opvolgers/hulpverleners, beveiligingspersoneel en operators in een meldkamer of crisiscentrum) effectief met elkaar communiceren en relevante informatie van het incident met elkaar delen, zoals de precieze locatie, live beelden, ETA (Estimated Time of Arrival) en locaties van hulpverleners, verkeersinformatie op de route naar het incident, etc.

Al deze informatie verschijnt realtime en overzichtelijk op mobiele telefoons van gebruikers of via de gebruiksvriendelijke NowForce web interface. Vanuit het crisiscentrum of de meldkamer kan de opvolging nu efficiënt worden aangestuurd. Omdat binnen NowForce bekend is waar hulpverleners zich bevinden en over welke kwalificaties zij beschikken, kunnen snel de dichtstbijzijnde hulpverleners met de juiste kwalificaties en materialen naar het incident worden gestuurd. Sneller en efficiënter kan de opvolging niet zijn. Bovendien houdt de app hulpverleners en slachtoffers voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen ter plaatse. Het aansturen van hulpverleners kan zo nodig automatisch (door de NowForce app zelf) gebeuren; zonder menselijke tussenkomst dus.

De NowForce app geeft ook instructies aan het publiek in een getroffen gebied. Bijvoorbeeld welke route ze moeten nemen om weg te komen van het gevaar. En met één druk op de knop kunnen mensen aangeven dat ze veilig zijn, waardoor hulpverleners zich volledig kunnen richten op de mensen die op dat moment nog niet veilig zijn.

Rapportagefunctie
Dankzij de rapportagefunctie in NowForce heeft u onder andere inzicht in hoe vaak (bijna) incidenten plaatsvinden en of de getroffen maatregelen effectief zijn, zodat u uw veiligheidsprocessen daarop kunt aanpassen.

Implementatie en integratie
Het implementeren van NowForce is eenvoudig en laagdrempelig; er is namelijk geen lokale infrastructuur nodig. NowForce heeft uitgebreide integratiemogelijkheden, bijvoorbeeld met uw bestaande proces- en security systemen. Zo kunt u ook de data uit andere systemen gebruiken om afwijkende situaties te herkennen en kunt u dus nóg sneller reageren. NowForce is bovendien naadloos te integreren met een Physical Security Information Management (PSIM) systeem.