Overlander BV Werkplaatsinriching

Overlander BV Werkplaatsinriching

Overlander koestert de lucht die u inademt en biedt u producten, systemen en diensten aan die voor schone lucht zorgen in kazernes waar de voertuigen staan gestationeerd.

Overlander respecteert het milieu en levert hoogwaardige producten.
De jarenlange ervaring en klantgerichtheid stelt ons in staat om exact die oplossingen te leveren die u nodig heeft.

Blootstelling aan diesel rookgassen kan de gezondheid van de mensen ernstig bedreigen. De uitlaatgassen verspreiden zich naar ruimtes waar werknemers eten, slapen en verblijven.
Het is dan ook van essentieel belang om voor gezonde en veilige werkomstandigheden te zorgen.

Overlander biedt oplossingen in de vorm van vol automatische afzuigsystemen waarbij de uitlaatgassen 100% snel en eenvoudig worden afgevoerd, zonder enig verlies van responstijd!