Portaal voor Patiëntveiligheid

Portaal voor Patiëntveiligheid

Het Portaal voor Patiëntveiligheid is een onafhankelijke stichting met een bestuur, op zorg gespecialiseerde medewerkers en een externe multidisciplinaire adviesgroep.

Wij dragen actief bij aan het verhogen van de veiligheid in de zorg, dit doen wij door het anoniem en veilig verzamelen en analyseren van incidentmeldingen en zodoende zichtbaar maken van risico’s.

Wij delen onze kennis, op landelijk en lokaal niveau en daarmee bieden wij zorgverleners instrumenten waarmee ze in de praktijk aan de slag kunnen om hun patiëntenzorg veiliger te maken en bieden we (landelijke) organisaties onze kennis aan die als input voor richtlijnen / protocollen kan dienen.

In al onze werkzaamheden vinden wij het belangrijk om bewustwording over risico’s bij betrokkenen te stimuleren en een veilige, waardevrije en open omgeving te bieden zodat alle betrokkenen kennis kunnen en willen uitwisselen ter verbetering van de veiligheid in de zorg.