Star-Safe

Star-Safe

Star-Safe BV is gestart met een nieuwe BHV en EHBO certificering in Nederland. Dit gebeurt samen met DEKRA Certification BV. De afgelopen 1,5 jaar hebben beide bedrijven zich gevonden in het opzetten van een certificering die kwalitatief hoger ligt dan alle huidige BHV & EHBO certificeringen in Nederland. Cursisten kunnen dus beter geschoold worden dan tot nu toe. Door DEKRA ontstaat ook een internationale herkenning. Om het niveau van BHV instructeurs naar een hoger niveau te tillen, zijn wij met een nieuwe BHV certificering gestart voor BHV docenten. Met deze opleiding zetten wij in op de kwaliteit van de instructeur, met als doelstelling dat een opgeleide Star-Safe / DEKRA instructeur meer kennis krijgt. Hierdoor hoeft een klant/organisatie niet meer na te denken of er een goede instructeur voor de klas staat. Dat kan op dit moment nog wel het geval zijn. De BHV instructeur is uiteindelijk wel het visitekaartje en degene die de kennis moet overbrengen. Met onze opleiding en certificering zal de instructeur ook sneller opdrachten krijgen vanuit de markt. Organisaties zullen juist naar zo'n instructeur vragen om les van te krijgen. Het certificeren van personen is bij uitstek een middel waarmee men kan aantonen dat medewerkers de vereiste competenties beheersen en actueel houden. Of het nu gaat om veiligheid, preventie of betrouwbaarheid. Veiligheid en preventie vinden hun oorsprong in de RI&E, een onderwerp die in de Star-Safe opleidingen wordt behandeld. Met name door de langere aanrijtijden van de professionele hulpdiensten, is het van groot belang dat BHV-ers en EHBO-ers die tijd effectief overbruggen. Als de professionele hulpverlening dan ter plaatse is, hebben de Star-Safe BHV-ers / EHBO-ers al een goede voorbereiding getroffen, door de situatie vanaf minuut 1 te registreren op een overdracht formulier ( SBAR ). Door middel van de ABCDE methode kunnen essentiële gegevens worden geregistreerd. DEKRA is nauw betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van certificatieprogramma's die de vakbekwaamheid waarborgen. Naast de huidige persoonscertificering die DEKRA voor vele branches wereldwijd uitbrengt, kunt u nu ook uw BHV en EHBO trainingen DEKRA gecertificeerd krijgen. If you're up for the next level, go for Star-Safe !