TBTA BV

https://www.tbta.nl

Standnr: E75

TBTA BV

Voor een complete veiligheidsoplossing in crisissituaties

BICS Pro: Altijd inzicht bij crisis situaties

Groot Alarm! Dat wil niemand meemaken want alarm betekent meestal angst, lawaai, onheil, paniek en chaos. En wanneer calamiteiten ontaarden in levensgevaar voor mens en dier is het van groot belang dat er snel en adequaat wordt gehandeld om slachtoffers te voorkomen.

Voor bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en facility managers staan bij calamiteiten alle zintuigen op scherp en nemen zij het voortouw bij ontruimingen. BICS Pro is daarbij een onmisbaar hulpmiddel: een volledig geautomatiseerd, draagbaar en actueel informatiesysteem voor hulpverleners. Op een handzame tablet-computer staan alle bouwkundige tekeningen, bedrijfssituaties en informatie over (gevaarlijke) stoffen, producten, procedures en protocollen vermeld. Maar ook waar brandblussers en ander materieel zich bevinden.

Met BICS Pro in uw hand zoomt u automatisch in op de melding en heeft iedere betrokkene direct zicht op het probleemgebied. De verantwoordelijke die het BICS Pro-tablet als eerste pakt, ziet direct waar de calamiteit zich bevindt en kan met één druk op de knop vervolgacties inzetten. Denk hierbij aan het oproepen van hulpdiensten en het formeren van een crisisteam.BICS Pro werkt volledig autonoom en GPS georiënteerd. Dus als het bedrijfsnetwerk plat ligt, de stroom uitvalt en de wifi geen bereik heeft, draait BICS Pro gewoon door.

 

BICS Pro is onmisbaar voor grote, dynamische en complexe bedrijven en instellingen waar veel mensen verblijven en beschikken over een eigen BHV-afdeling zoals: ziekenhuizen, zorginstellingen, universiteiten / hoge scholen, overheidsgebouwen, petrochemische bedrijven en industriële complexen. www.bicspro.nl.