Traumalotus

Traumalotus

Traumalotus is uw partner in het opleiden van (professionele) hulpverleners en het realistisch ensceneren van uw oefeningen, trainingen en simulaties.

Traumalotus levert traumalotussen, lotussen, figuranten en acteurs van hoogwaardig niveau die zonder bijsturing van een instructeur een casuïstiek volledig beleeft, waardoor het gedrag, de competenties en de gevolgen maximaal en op een natuurlijke manier gespiegeld worden: er wordt dus op een beheersbare manier een situatie gecreëerd, waarbij de deelnemer uitgedaagd wordt te handelen tijdens een realistisch leermoment.

Wij gaan uit van het principe leren door ervaren-leren door doen waarbij we uw oefendoelen als leidraad en uitgangspunt nemen. Wij ondersteunen de opdrachtgever niet alleen bij kleinschalige oefeningen (EHBO, BHV, Ontruiming) maar worden ook ingezet bij multi-disciplinaire oefeningen waarbij onderlinge samenwerking en communicatie tussen de diverse veiligheidsdiensten centraal staat.

Het is de kracht van onze traumalotussen dat zij een herkenbare situatie voor de deelnemers van de oefening neerzetten, zodat de deelnemers terugvallen op hun natuurlijke reactie. Dit is de ideale omstandigheid om het aangeleerde te toetsen en om de vaardigheden direct te testen of deze toepasbaar zijn in een stressvolle situatie.

Onze traumalotussen zijn werkzaam in binnen- en buitenland, voor zowel non-profit als profitorganisaties. Specialiteiten: traumatologie, triage, CBRN, adaptieve scenario's, THV, TGB.

Door onze geleverde kwaliteit hebben wij een 6 jarig contract met Defensie om voor geheel Defensie alle traumalotussen in te zetten. Daarnaast werken we niet alleen samen met reguliere hulpdiensten maar ook met o.a. de speciale diensten binnen Politie/Defensie, Brandweer, alle Ministeries, G4S, Falck/Inprevo, Veiligheidsinstituut en de Brandwondenstichting.

De traumalotussen hebben naast hun LOTUS ook een pittige LOTS opleiding gevolgd. Deze LOTS (Landelijke Opleiding Trauma Slachtoffer) is NIKTA gecertificeerd. De traumalotussen zijn opgeleid volgens de laatste medische protocollen en hebben ervaring binnen militaire en/of civiele traumatologische setting.

Durft u uw oefening, training en simulatie nog realistischer te laten lijken?

Wij dagen u uit!