Warp VR

Warp VR

Mensen leren door te doen, door te ervaren, door fouten te maken, door te vallen en weer op te staan. Sommige situaties zijn moeilijk bereikbaar als leeromgeving zeker als het gaat om veiligheid. Virtual Reality stelt mensen instaat om deze ervaring altijd en overal op te kunnen doen en omdat wij gebruik maken van 360video zijn het levensechte ervaringen; echte mensen, echte emoties, echt locaties en situaties.

Het Warp Studio platform stelt bedrijven instaat om (zelf) makkelijk VR trainingen te maken en te distribueren naar de gebruikers. Dit hebben we reeds gedaan voor de brandweer (Brandweer VR Experience, te downloaden in de iOS en Android app stores), Nationale Politie, Defensie, KLM, Tata Steel en anderen die op deze manier burgers en medewerkers laten leren doen te doen; hoge impact and kosten-effectief.