Geplaatst door: expoRIC

Meldkamerplein pakt uit op eRIC 2020: De meldkamer als informatieknooppunt

Synergie en integratie zijn de topics op het Meldkamerplein tijdens eRIC 2020. Het consortium van grote spelers op de meldkamermarkt toont hoe meldkamers als operationele informatieknooppunten effectiever kunnen werken. Innovatie in het meldkamerdomein gaat vooral over het beter delen van informatie en het optimaal verbinden van beschikbare informatiebronnen. Dat is geen toekomstmuziek, maar de realiteit van vandaag.

Meldkamerplein is een gezamenlijk platform van Bosch, VHP Human Performance, TriOpSys, Inter Forward Solutions, Ordina, EAL, Creon en Marien van Wijngaarden. Bouwers en ontwikkelaars van hard- en software voor meld-, regel- en controlekamers van overheidsdiensten en het bedrijfsleven. Stuk voor stuk bieden ze producten en innovaties op onderdelen van meldkamertechniek en –inrichting en samen bundelen zij hun deelproducten tot integrale meldkameroplossingen.

Synergie

Kloppend hart van het meldkamerplein is een reeks meldkameropstellingen van de acht kernpartners van het kennisplatform. Die tonen geïntegreerde functionaliteiten en informatiestromen; oplossingen die met de techniek van nu al mogelijk zijn en beschikbaar in de markt. Wie meer in detail wil weten over afzonderlijke functionaliteiten en innovaties, kan terecht bij een brede ring van gelieerde aanbieders eromheen, licht Remco Reijm van TriOpSys toe. “Bij deze editie van eRIC hebben we een groot aantal leveranciers van uitgenodigd om samen met ons te laten zien welke technieken en functionaliteiten de markt maakt voor de meldkamersector. Collega-bedrijven en zelfs ‘concurrenten’, want we willen ons niet beperken door alleen oplossingen van onze directe partners te laten zien. De meldkamerwereld moet weten wat er kán met de technologie van nu.”

Geen verkooppraatje

“Wat we beslist niet willen op eRIC is een verkooppraatje voor producten houden”, beklemtoont Paul Kooistra van Ordina. “Het gaat ons om de inhoudelijke boodschap over meldkamerinnovatie. We willen een breed pakket kennis en expertise neerzetten en laten zien hoe je door het slim combineren en integreren van ‘puntoplossingen’ waarde aan het meldkamerproces kan toevoegen. Meldkamers zijn de spin in het web bij incidentbestrijding en crisisbeheersing. Ons doel is hen te helpen die regiefunctie te versterken. Hoe kun je bij een incident dat inzet vraagt van meerdere disciplines maximaal profiteren van elkaars informatie door gebruik van technologie? Hoe haal je informatie uit alternatieve bronnen binnen om een goed en actueel beeld van de situatie te krijgen? En wat is dan de beste manier om die informatie te visualiseren? De meldkamerwereld verandert, net als de maatschappij. Incidenten worden complexer, net als de informatiestromen waaruit meldkamers informatie moeten halen die voor hun coördinatieproces van belang is. Informatie uit social media en cameranetwerken bijvoorbeeld. Of relevante data over gevaarlijke stoffen bij hoogrisicobedrijven. Koppelen, combineren, informatie delen en met elkaar in verband brengen. Dat is de opgave voor de meldkamers van zowel de veiligheidsregio’s als de industrie en de particuliere sector.”

De informatie moet in verband met die toename aan complexe incidenten op een goede en verantwoorde manier getoond worden. Ergonomie, verlichting type tafels en schermen zijn van wezenlijk belang. Dit proces is belangrijk en zal bij nieuwbouw of verbouwing van meldkamers hoge prioriteit prioritering krijgen. Ook vanuit die zijde van de meldkamer leveren de partners van Meldkamerplein expertise.

Verzuiling doorbreken

Wat betreft het delen en combineren van informatie kan de meldkamerwereld nog een flinke slag maken, stelt Roland Heesen van TriOpSys. Want het is een ‘verzuilde’ wereld, waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen proces en informatie deelt met anderen als er actief om wordt gevraagd. “Er is in de Nederlandse werkpraktijk van meldkamers geen gevoelde urgentie om informatie met elkaar te delen op het vlak van intelligence en operatie, zeker waar het meldkamers van OOV-diensten en van de industrie betreft. Dat zijn nog teveel gescheiden werelden. Op deze manier blijft veel waardevolle informatie voor de incidentbestrijding onbenut. Natuurlijk moeten aan informatiedeling goede voorwaarden worden verbonden, voor de bescherming van privacy en gevoelige bedrijfsgegevens, maar dat is een kwestie van heldere afspraken maken. Feit is dat de verschillende sectoren allemaal hun eigen informatieknooppunten hebben die beter met elkaar moeten communiceren, zodat iedereen bij een dreiging of incident hetzelfde operationele en intelligencebeeld van de situatie heeft. We moeten de functionele verzuiling van meldkamers van de overheid en de particuliere sector doorbreken.”

Operationele vraagstukken oplossen

Roeland Staal van Bosch sluit zich bij die woorden aan. De meldkamersector moet in zijn ogen visie tonen op het verbeteren van haar processen, met als einddoel effectievere incidentbestrijding. Maar dan moeten de verantwoordelijken in de sector wel weten welke technische functionaliteiten hen daarbij kunnen helpen. “We hebben een brede selectie sprekers uit de meldkamerpraktijk uitgenodigd om op de speakerscorner van het Meldkamerplein actuele trends en ontwikkelingen in de meldkamerwereld te belichten. Daarbij gaat het onder andere over thema’s rond privacy en informatiebescherming en ook over goede bescherming tegen cybercrime, een belangrijk thema in het meldkamerdomein. Het worden geen productpresentaties van fabrikanten, maar inhoudelijke thema’s, belicht vanuit de werkpraktijk. De kennis en expertise die we op het meldkamerplein bijeen brengen heeft allemaal tot doel meldkamerorganisaties te helpen bij het oplossen van operationele vraagstukken. Denk in oplossingen in plaats van beperkingen!”

Koppeling in de praktijk

Tijdens de eRIC-vakbeurs willen de partners van het Meldkamerplein live laten zien hoe het delen en verbinden van informatiestromen bijdraagt aan betere beeldvorming en situationeel overzicht. Het Meldkamerplein haalt ‘de buitenwereld naar binnen’. Roland Heesen: “Onze opzet is om de mono- en multidisciplinaire demonstraties op het buitenterrein van eRIC te gebruiken als input voor een scenario dat we op onze stand willen laten zien in de meldkameropstelling. Bij de demonstraties zijn drones in actie die beelden registreren. Via een live-verbinding willen we die beelden integreren in de informatie over een fictief incident dat we behandelen. Een technische uitdaging, maar we gaan ervoor! Bezoekers die buiten de demonstratie van de hulpdiensten hebben gezien, kunnen op het Meldkamerplein ervaren hoe de sensorinformatie van onbemande luchtvaartuigen of andere bronnen in de meldkamers en actiecentra op afstand wordt gebruikt voor beeld-, oordeels- en besluitvorming. Zo wordt de meldkamerfunctie actief betrokken bij het demonstratiescenario en krijgt het Meldkamerplein een nog meer interactief karakter.”

Foto gemaakt door Norbert van Onna.

meldkamer

Reactie toevoegen