Geplaatst door: expoRIC

PDS Professional Driving Solutions: inzicht komt vóór vaardigheden!

Hulpverleningschauffeurs kunnen tijdens de eRIC-vakbeurs hun hart ophalen bij PDS Professional Driving Solutions. Op een testbaan met een slalomtraject, een remvak en een parkeervak, mogen ze hun voertuigbeheersing tonen met een competitief element: ‘Wie is de beste chauffeur?’ Voertuigbeheersing is een specialisme van PDS, dat jaarlijks honderden chauffeurs van brandweer, politie en ambulancediensten opleidt. Directeur Rob de Kleine vertelt over zijn ‘missie’: topchauffeurs kweken die weten hoe ze de kernbegrippen snel, comfortabel én veilig kunnen combineren tijdens een spoedrit. Dat vereist veel training van vaardigheden, maar belangrijker nog als startpunt is ‘inzicht’.

Hoge eisen

“Wat wij chauffeurs in onze rijtrainingen bieden is, kort samengevat: kennis, inzicht en vaardigheden die niet in de standaard rijopleidingen zitten. De eisen die aan rijvaardigheid en voertuigbeheersing worden gesteld, zijn bij chauffeurs van hulpverleningsvoertuigen bijzonder hoog. En terecht, want van hen wordt verwacht dat ze in spoedeisende situaties onder moeilijke omstandigheden veilig en snel op de plaats incident komen en hun voertuig goed onder controle hebben. Zowel in de drukke verkeersstromen in de spits op de snelweg als in stedelijke gebieden met hun chaotisch verkeersbeeld. Dat vraagt het uiterste van de chauffeurs qua voertuigbeheersing, maar het vereist ook excellente kijktechniek, situationeel inzicht, timing en anticiperend vermogen. Dat is waar onze rijdocenten met hun jarenlange praktijkervaring op de weg, ze bij helpen. Het zijn pittige trainingen van één, twee of drie weken met intensieve lesdagen.”

Trainen en opleiden in echte situaties

De trainingen, inclusief spoedritten met optische en geluidssignalen, spelen zich in hoofdzaak op de openbare weg af. Dat is immers het domein waar de rijders in hun operationele praktijk hun kwaliteiten moeten tonen. Rob de Kleine: “Op een testbaan rijden en kunstjes leren kan iedereen. Als je wilt dat chauffeurs in alle denkbare ingewikkelde verkeerssituaties op de openbare weg veilig een spoedrit kunnen rijden, dan moet je ze ook in die reële situaties en in de reële omgeving trainen. Daarom beginnen al onze trainingsprogramma’s op de openbare weg. De beschermde omgeving van de oefenbaan komt pas later, als we mensen willen laten ervaren wat er gebeurt als ze de controle over hun voertuig kwijtraken en welk beperkt handelingsperspectief ze dan nog hebben om een ongeval te vermijden. Maar onze ambitie is de chauffeurs dermate goed te trainen dat het zo ver niet komt. Het bewustzijn dat we bij de beroepschauffeurs in het OOV-domein willen kweken is: als chauffeur ben je ook verantwoordelijk voor je collega’s en anderen in de wagen. Het team politiespecialisten dat is gefocust op een actie, de bemanning van een tankautospuit, de patiënt achter in de ambulance, met de verpleegkundige erbij die hem behandelt. Al die mensen willen na de dienst weer gezond en veilig naar huis.”

Structureel trainen

PDS leidt chauffeurs op voor drie doelgroepen, die elk hun specifieke behoeften en uitdagingen hebben als het gaat om voertuigbeheersing en rijtechniek. De Kleine en zijn docenten trainen specialistische eenheden van de politie, zoals observatieteams, die snelheid en onopvallendheid met elkaar moeten combineren. Maar hij traint ook directiechauffeurs en persoonsbeveiligers die werken voor kwetsbare topfunctionarissen in de private sector. De derde doelgroep wordt gevormd door brandweer- en ambulancechauffeurs. Die moeten altijd de afweging maken hoeveel risico het waard is om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn bij een woningbrand waar mogelijk mensen in gevaar zijn of bij een patiënt in een levensbedreigende situatie. “Dat kan behoorlijke dilemma’s opleveren, zeker in drukke en chaotische verkeerssituaties”, erkent De Kleine. “Maar concessies doen aan veilig weggedrag kan nooit! Als het mis gaat en er vallen tijdens zo’n spoedrit slachtoffers, heeft de chauffeur in het beklaagdenbankje geen verhaal. Helaas gebeuren er elk jaar ongelukken tijdens spoedritten van hulpverleningsvoertuigen. En de uitdagingen worden in het steeds drukker wordende verkeer alleen maar groter. Kortom: er is veel werk te doen in de wereld van voorrangsvoertuigen om excellente chauffeurs op de weg te brengen en dat hoge niveau ook te behouden. Daar hebben we een gestructureerde vijfjarige trainingscyclus voor, afgesloten met een assessment en een certificaat. Deels voeren we de trainingsprogramma’s zelf uit, maar we leiden ook instructeurs bij de diensten op volgens het ‘train-de-trainer concept.”

Zelf ervaren op de eRIC-beurs

Rob de Kleine vindt het belangrijk om op de eRIC-beurs te zijn en zijn specialisme uit te dragen, omdat alle geledingen uit de voorrangsvoertuigenbranche daar aanwezig zijn. Hij kijkt ernaar uit zijn vertrouwde netwerkpartners te ontmoeten en biedt voor de professionals in het vakgebied een praktijkworkshop met als uitdaging: het snel, veilig en schadevrij rijden van een slalomparcours, het maken van noodstops en precisieparkeren. Het specialisme van PDS heeft ook raakvlakken met een ander thema dat op eRIC 2020 centraal staat: het ‘nieuwe rijden’ met hybride en elektrische voertuigen. Een mooie combinatie, vindt Rob. “Want elektrisch rijden wordt het nieuwe rijden van de komende jaren. En daarbij zullen hulpverleningschauffeurs ontdekken dat een elektrisch voertuig andere eisen en uitdagingen kent dan rijden in auto’s met fossiele brandstoffen. Het weggedrag van elektrische voertuigen is anders en ze accelereren veel sneller. In dergelijke voertuigen moet je bijna opnieuw leren rijden, vooral onder de extreme condities van een spoedrit. Zo biedt ons mooie specialistische vak altijd nieuwe opgaven en uitdagingen.”
 

Reactie toevoegen