Geplaatst door: eRIC

Praktijkworkshops fluorvrij blusschuim op eRIC 2020

eRIC 2020 volgt actuele trends in het veiligheidsdomein en één van die trends heeft betrekking op blusschuim. Een veel gebruikt blusmiddel bij bedrijfsbrandweerkorpsen in de chemische industrie en opslagterminals en in mindere mate ook bij overheidsbrandweerkorpsen. Een belangrijk issue in de schuimbranche voor de komende jaren is de transitie van fluorhoudend blusschuim naar fluorvrije schuimconcentraten. In een praktijkworkshop op het eRIC-terrein demonstreert H2K, specialist in industriële trainingen, hoe fluorvrij blusschuim effectief kan worden gebruikt bij vloeistofbrandscenario’s.

Peter de Roos van H2K: “We organiseren twee praktijkdemonstraties in samenwerking met experts van blusschuimleveranciers. Met de demonstraties willen we brandweerlieden van overheid en bedrijfsleven een beter inzicht geven in de werking van blusschuim in verschillende brandscenario’s. Daarvoor creëren we plasbranden van uiteenlopende omvang en de intentie is ook om een tankwagenbrand te simuleren. Scenario’s waarbij fluorhoudend blusschuim een beproefd blusmiddel is. Door inzetten te demonstreren met fluorvrij schuim, willen we illustreren dat effectieve blussing altijd steunt op goede kennis van het product,  van het blusmiddel en van de opbrengmethode.

Bij de demonstraties zullen verschillende typen fluorvrij blusschuim op brandhaarden worden gedemonstreerd, inclusief drukluchtschuim/CAFS. Welke schuimsoort is toepasbaar bij welk brandscenario? Wat zijn de optimale mengverhoudingen van schuimconcentraat en water en welke opbrengmethodieken zijn er? Welke materialen zijn beschikbaar voor het toepassen van schuimblussing en wat kan je ermee? Een brede inkijk in de wereld van schuimblussing, waarmee duidelijk wordt dat effectief blussen met schuim meer vraagt dan lukraak schuimconcentraat aan water toevoegen en het op de brandhaard spuiten.

Peter de Roos: “Binnen de brandweersector is momenteel een zoektocht gaande naar de vervanging van de tot dusver beproefde en succesvolle fluorhoudende schuimsoorten, Nu internationale regelgeving meer wordt gericht op het terugdringen van fluoremissie in het milieu, wordt de zoektocht naar alternatieven urgenter. H2K begeleidt klanten bij die transitie naar nieuwe schuimsoorten, door te ondersteunen bij onderzoek en de selectie van alternatieve schuimsoorten die hetzelfde blussende effect hebben. De luchthavens Schiphol, Lelystad en Rotterdam-The Hague bijvoorbeeld, schakelen bij de aanschaf van nieuwe crashtenders ook over op fluorvrij schuim. De eRIC vakbeurs is de plek bij uitstek om te laten zien wat de mogelijkheden zijn van verschillende schuimsoorten. Want zowel overheidsbrandweren als bedrijfsbrandweerkorpsen zijn ruim vertegenwoordigd in de bezoekersstroom.”

Reactie toevoegen