CBRN incidenten en de Milieu Ongevallen Dienst van het RIVM

WOE 12:30 - 13:00

Demoterrein 2

De Milieuongevallendienst (MOD) kan bij een incident met chemische of biologische stoffen gealarmeerd worden. De MOD ondersteunt de brandweer en lokale hulpverleners door het maken van risicoschattingen van de effecten op de gezondheid en het milieu. Dit wordt gedaan door het meten van gevaarlijke stoffen in lucht, bodem en water en het doen van verspreidingsberekeningen. De MOD beschikt over geavanceerde meetapparatuur waarmee ter plekke metingen kunnen worden gedaan. Ook is een team van deskundigen beschikbaar op het gebied van monstername, metingen en analyses, verspreidingsberekeningen en toxicologie. De expertise van de MOD is 24 uur per dag beschikbaar. Branden, persoon onwel, vreemde lucht en onbekende stof zijn voorbeelden van incidenten waarbij de MOD van toegevoegde waarde kan zijn.

Bij een verdacht CBRN-E-incident treedt het Protocol Verdachte Objecten (PVO) in werking. Als er sprake is van (mogelijk) moedwillige inzet van explosieven en/of CBRN agentia is het belangrijk dat expertise snel beschikbaar komt en dat de aard en ernst van de dreiging betrouwbaar wordt vastgesteld.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD), de CBRN Respons Eenheid (CBRN RE) van het Defensie CBRN centrum (DCBRNC), het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) van de politie en de Responsorganisatie Milieu- (MOD) en Stralingsincidenten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschikken over deze expertise. Zij werken ter plaatse nauw samen binnen hun eigen expertise en verantwoordelijkheid om het bevoegd gezag te ondersteunen / adviseren tijdens (mogelijk) moedwillige CBRN-E incidenten / delicten.