Demo berging elektrisch vervoer

DON 14:00 - 14:30

Demoterrein 2

Demo berging ev na incident waardoor de batterij mogelijk instabiel is geworden. Persoonlijke Beschermingsmiddelen tonen, metingen door bergingsspecialisten verrichten, berging ev in Salvage Container en uitleg geven over Condensed Aerosol blussysteem in container en vervolgens losprocedure tonen, incl. afblazen mogelijke giftige gassen/dampen/rook.

De demo is voor alle stakeholders betrokken bij mobiliteit.

De demo laat zien dat er mogelijkheden zijn om een ev veilig en verantwoord te bergen en geen meerschade toe te brengen door ev onder water te dompelen. Deze methode biedt handelingsperspectief.

Demo EV