Demo Springstoffen

WOE 13:15 - 13:45

Demoterrein 2

Door de jaren heen zijn voertuigen veelvuldig ingezet als middel om een aanslag te plegen. We zien de laatste jaren bij aanslagen onder andere het gebruik van voertuigen om in te rijden op groepen mensen, de inzet van voertuigen met explosieven aan boord als rijdende bom en het aanbrengen van explosieven in of aan een voertuig om een aanslag te plegen op de eigenaar/bestuurder.

Bij verschillende dreigingsniveaus kan een voertuig op verschillende wijzen worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van verdachte objecten (in casu explosieven). Wij onderkennen hierbij vier niveaus die wij kort zullen demonstreren op de E-RIC beurs, waar bij ieder niveau een intensiever onderzoek nodig is. Ook maken we gedurende de demo het proces inzichtelijk dat start met een eventuele melding of een dreiging en eindigt bij het vrijgeven van de situatie/locatie. Bij dit proces komt het civiele domein samen met het publieke domein en is samenwerking cruciaal om het incident op een proportionele manier veilig af te handelen.

REASeuro