Duits-Nederlands brandweercongres

DON 09:30 - 09:45

H18 Congreshal

Brandweercongres

 

Save the Date | Duits-Nederlands brandweercongres | 
donderdag 19 april 2018 | Vliegveld Twente

 
Focus op internationale samenwerking en kennisdeling


Op 19 april tijdens de eRIC Vakbeurs komen brandweerfunctionarissen uit Duitsland en Nederland bijeen voor een vakcongres over grensoverschrijdende samenwerking en kennisdeling. Initiatiefnemers zijn Brandweer Nederland, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Deutscher Feuerwehrverband (DFV).

Doel
‘Kennen en gekend worden!’, ‘In Krise Köpfe kennen’, goede relaties opbouwen en onderhouden met partners die je in de praktijk van grensoverschrijdende samenwerking tegenkomt. De rode draad in het programma is kennisdeling over actuele vraagstukken die de brandweergeledingen in zowel Duitsland als Nederland bezig houden. Zaken als grensoverschrijdende samenwerking bij rampen, innovatie, beschikbaarheid van vrijwilligers, de consequenties van terrorismegevolgbestrijding voor hulpverleners.

Voor wie?
Voor brandweerfunctionarissen uit Duitsland en Nederland. Ken je iemand voor wie deze dag ook interessant is? Deel deze Save the Date dan gerust.

Programma

10:00 uur  Muzikale introductie
10:05 uur  Begroeting door Onno van Veldhuizen, burgemeester Enschede, voorzitter Veiligheidsregio Twente.
10:10 uur  Gezamenlijke opening brandweer voorzitters Nederland en Duitsland: Hartmut Ziebs/Stephan Wevers
10:20 uur  Speech Ferdinand Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid
10:40 uur  Speech Helmut Probst, Inspecteur Brandweer Ministerie Binnenlandse Zaken Noordrijn-Westfalen
10:45 uur  Gerard Koppers, brandweer Amsterdam-Amstelland, voordracht over de historische ontwikkelingen in het licht van de samenwerking van   
                    Duitse en Nederlandse brandweren
11:05 uur  René Schubert, directeur Brandweer Ratingen, over het veiligstellen van de drinkwatervoorziening tijdens brandweerinzetten met veel 
                    watergebruik
11:25 uur  Pauze, muzikaal intermezzo. 11:50 uur Folmer Krikken, KNMI, over gevolgen van klimaatverandering voor de brandweer.
12:20 uur  Arjan Stam, USAR.NL, over inzet op St. Maarten na de orkaan in 2017
12:40 uur  Lunch, muzikaal intermezzo
13:40 uur  Cees Schenkeveld, Bureau Acute Zorg Euregio, over het PREPARE project: grensoverschrijdend ambulance vervoer
14:00 uur  Andreas Ruhs, directeur Brandweer Frankfurt am Main, over het onschadelijk maken van een bom in september 2017
14:30 uur  Carla Seifert, Nederlanders en Duitsers onder de loep: Een kijk op overeenkomsten en verschillen
15:00 uur  Borrel en beursbezoek

Hans Kleintjens, Officier Internationale Samenwerking bij Brandweer Twente, en Thomas Deckers, Branddirektor bij Brandweer Bocholt over de thema’s die tijdens het congres aan de orde komen.

Kosten en aanmelden 
Deelname is gratis. Aanmelden kan via Mijn.IFV. Gebruikersnaam: mijn@ifv.nl en wachtwoord: ifv.

Brandweer NederlandDFVIFVMinisterieMensch Feuerwehr.pngFeuerwehr BocholtInterreg