FIFI4MARINE

WOE 15:45 - 16:15

Energy in Motion

Duurzame & Hybride Speciale Brandbestrijdingssystemen;

FIFI4MARINE (F4M) biedt een compleet assortiment speciale brandblusapparatuur en stand-alone systemen op basis van een gepatenteerd perslucht- of stikstof & water/schuim mengproces.

Dit mengproces van perslucht en vloeistof wordt CAF (Compressed Air Foam) genoemd. Op verzoek is er de optie voor het mengen van gecomprimeerde stikstof en vloeistof, CNF (Compressed Nitrogen Foam)

F4M gebruikt een onderhoudsvrije en gepatenteerde versie van CAF/NFS wat resulteert in een ultracompact en dicht schuim met bewezen extreme koelcapaciteit in vergelijking met het gebruik van water.

Microschuimbellen veranderen de eigenschappen van water en voorkomen daarom de vorming van waterdruppels, waterdruppels verminderen de oppervlaktepenetratie en afstomen.

De hoge koelefficiëntie van CAF / CNF maakt het mogelijk om een ​​100% biologisch afbreekbaar en ecologisch schuimconcentraat te gebruiken dat vrij is van de klassieke Fluor's of andere chemicaliën, wat resulteert in een niet-toxische, niet-vervuilende en niet-corrosieve brandblusmethode.

Dit beschermt de mens en de natuur en omdat het niet-corrosief is, wordt nevenschade aan apparatuur en constructies voorkomen en wordt de uitvaltijd tot een minimum beperkt.

De F4M ECO CAF / NFS-systemen zijn in brandlabs getest en goedgekeurd door DNV, RINA en Lloyd's voor gebruik in complexe maritieme toepassingen.

Gebaseerd op een hightech 24/7 detectie gevolgd door een geautomatiseerde activering van een onbemand blussing inclusief een tot 5 uur nablussing.

F4M-systemen zijn op maat ontworpen voor alle types lithiumbatterijen voor 100% elektrische-op-waterstof-, hybride-voortstuwings- en -energiesystemen.

Goedgekeurd door de keuringsinstanties DMA (Danish Maritime Authorities), NMA (Norwegian Maritime Authorities) en RINA.

Geïnstalleerd op meer dan 75 MWh lithiumbatterijen in de maritieme sector, aanvragen voor  landgebaseerde opslagsystemen lithiumbatterijen, datacenters en in uitvoering voor mijnbouwapparatuur en in de luchtvaart.

F4M was als pionier actief lid van de DNV-GL JDP-groep Noorwegen, die werd opgericht door belangrijke bedrijven uit de internationale scheepvaartindustrie om de beste brandblusoplossingen voor energieopslag van lithiumbatterijen in maritieme en landtoepassingen te testen en te definiëren.

In de DNV-GL JDP Lithium zijn brand- en verspreidingstesten opgenomen van concurrerende brandblussystemen als watersprinkler, watermist (High-Fog), blusgasmedium (NOVEC) en directe waterinjectie.

Met deze tests is bewezen dat de F4M ECO CAFS-systemen uitblinken en eigenlijk het enige brandblussysteem is dat de brand- en propagatietesten op lithiumbatterijen doorstaat.