Ministerie van Justitie en Veiligheid: informatie gestuurd optreden en werken

WOE 15:30 - 16:00

Lezingenzaal Meldkamerplein

Met het Knooppunt Coördinatie regio’s-Rijk - KCR2 realiseren het  ministerie van JenV, veiligheidsregio’s en crisispartners een functionaliteit die nu en in de toekomst hard nodig is om de crisisbeheersing te versterken. Het voorziet in een ontbrekend element in ons crisislandschap. De noodzaak hiervan is gebleken tijdens de meest recente crises. In de nu gestarte ontwerpfase gaan we KCR2 in de steigers zetten, dat doen we gezamenlijk met alle betrokken departementen, veiligheidsregio’s en andere crisispartners. De gezamenlijke uitdaging waar wij als ministerie van JenV en veiligheidsregio’s samen met crisispartners voor staan is om de verbinding onderling te versterken. KCR2 biedt de ruimte hier samen aan te werken.

KCR2 wordt het centrale koppelvlak voor bovenregionale en landelijke informatiestromen van onder andere vitale ketens naar regio’s en andersom. KCR2 ontwikkelt het landelijke beeld, heeft het overzicht  en de kwaliteit om ketens in iedere fase (koud, lauw en warm) met elkaar te verbinden. Het onderhoudt en activeert benodigde netwerken voor een eenduidig informatiebeeld, duiding en gezamenlijke coördinatie, en draagt bij aan eenduidige communicatie richting burgers. In de komende jaren volgt KCR2 een zorgvuldig ontwikkelingsproces om op adequate wijze te kunnen voldoen aan de gezamenlijke ambities.

Annetta van Es en Steven van de Looij kijken vanuit Rijks- en Regioperspectief naar de afgelopen periode.