Harrietta Melissen

Forensische verpleegkunde in de Ambulancezorg

Harrietta  Melissen
Over Harrietta Melissen

Harriëtta is werkzaam als ambulanceverpleegkundige en aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld bij de RAV Midden West en Noord Brabant. In april 2015 is zij geslaagd voor de opleiding Forensisch Verpleegkunde. Als Forensisch verpleegkundige ben je een belangrijke schakel tussen politie en justitie. Hoe handel je in acute medisch situaties waarbij mogelijk sprake is van een strafbaar feit, zonder dat deze twee werelden met elkaar botsen. Binnen de ambulancezorg zijn we direct en indirect betrokken bij patiënten die slachtoffer of dader kunnen zijn van geweldsmisdrijven.

Forensisch Verpleegkunde houdt niet alleen kinder-, ouderenmishandeling en huiselijk geweld in maar is veel breder.

In deze presentatie samen met Jolijn Stam wil Harriëtta laten zien dat opsporing ook het belang van de patiënt dient.