LEVERANCIERSDAGEN:

  • voertuigbouwers
  • chassisleveranciers
  • speciaal bouw
  • voertuiginrichters 
  • onderhoudsbedrijven,
  • werkverlichting, optische en geluidssignalen, mobiele communicatie, hardware en software, camerasystemen.
  • klimaatverantwoorde aggregaten leveranciers 

De eRIC 2022 heeft als thema in te zetten op de energiemarkt voor mobiliteit, gereedschappen en opslag capaciteit energie. De eRIC 2022 is dan ook het platform voor energieleveranciers, ontwikkelaars, start-ups, kennisinstituten, WO, Hogescholen en ROC’s.

Meldkamersystemen
Dataleveranciers van o.a. technische specs van o.a. voertuigen, industriële installaties 

Providermarkt
Een tweede thema dat speelt in 2022 Virtual Realty opleiden, oefenen hulpdiensten
De VR markt doet haar intrede in de hulpverlening markt
Ontwikkelaars VR casuïstiek
Leveranciers hardware VR
Leveranciers VR

Thema drones
Leveranciersmarkt voor drones
Toepassingen drones, zoals camera’s data, cargo etc.
Leveranciers van Anti-UAV Defence System
Ontwikkelaars, Kennisinstituten, WO , Hogescholen en ROC’s

Thema energie
Leveranciersmarkt voor alle soorten energie
Mobiliteit in alle soorten
Opslag en uitgifte diversen energiebronnen
Veiligheid in relatie tot energiebronnen
Ontwikkelaars, Start-ups, Kennisinstituten, WO, Hogescholen, ROC’s

Werkkleding en intelligente bluspakken, gevechtskleding, schoeisel, handschoenen, helmen, kogelwerende vesten etc. 
Productontwikkelaars en fabrikanten diversen soorten materiaal, stoffen e.d.
Ontwerpers en ontwikkelaars bovengenoemde werkkleding
Leveranciers 
Kennisinstituten, start-ups, WO, Hogescholen en ROC’s 

Thema Blusschuim
Leveranciers diversen blusschuim en CAF
Leveranciers pompen en schuim-voertuigen
Leveranciers van monitoren en straalpijpen

Gespecialiseerde bureaus van o.a. de afhandeling en afwikkeling van incidenten, met name waar het om voorvallen met milieu-impact (bodem) gaat. Hieronder vallen incidenten met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwik, maar ook chemicaliën en de meer bekende bodem- en wegdekverontreinigingen met brandstoffen en olieproducten en daarnaast ook verwijderen van alle soorten drugs-afval.

Banenmarkt
WO, HBO, ROC’s, ministeries, defensie, politie, brandweer detachering bureaus.