Grip5

Grip5

Future proof opleiden

Een combinatie van visueel en interactieve opleiding/trainingen/oefeningen waarbij deelnemers meer zelf aan het roer staan. Realistisch trainen in een veilige omgeving. Lichteffecten, rook, geluid en trauma-acteurs zorgen ervoor dat er in een nagebootste realistische situatie geoefend en getraind kan worden, net zoals je dat tijdens een crisis ook zou moeten doen. Ervaring leert ons, dat door onze manier van realistisch trainen, de lesstof veel beter en sneller beklijft en daardoor in een stress-situatie gemakkelijker toepasbaar wordt. Want, als je weet waarom je bepaalde handelingen bij een incident gaat uitvoeren, dan wordt het structureren van de handelingen en de volgorde hierin een logisch geheel.

Goede voorbereiding is noodzakelijk!

De Grip5 TGB (Terrorisme Gevolg Bestrijding) opleiding is gericht is op de primaire pre-hospitale zorg aan slachtoffers bij incidenten door aanslagen en terrorisme. Onze expertise brengt je daar waar je dat wil. Onze aanpak is gericht op de mens, want als je mensen sterker maakt, maakt dat ook jouw organisatie sterker. Opleiden, trainen, ervaren, oefenen en leren in een realistische leeromgeving waar je fouten kan en mag maken. Zo zorg je voor een duurzaam succes en resultaat.

Train as you fight

Grip5 organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van hulpverlenend personeel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. Grip5 werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch te trainen in een realistische omgeving.

Trauma-acteurs

Grip5 levert kwalitatief professionele (volgens het laatste medische protocol) opgeleide trauma acteurs. Deze worden ingezet bij zowel profit- als nonprofitorganisaties in binnen- en buitenland. Opdrachtgevers als Defensie, Politie, Brandweer en Veiligheidsregio's maken iedere dag gebruik van de diensten van Grip5. Hierdoor kunnen de trauma-acteurs direct inspringen op eventuele adhoc aanpassingen in het scenario en advies en input geven daar waar dat nodig is.