Geplaatst door: expoRIC

CBRN Responseenheid: Specialistische netwerkpartner voor veiligheid

De vroegere grenzen tussen militaire en civiele crisisbeheersing zijn vervaagd en defensie stelt een grote variëteit aan capaciteiten beschikbaar om de civiele crisispartners te ondersteunen. Een unieke capaciteit is de CBRN-responseenheid: getrainde specialisten met hi-tech uitrusting en voertuigen voor de bestrijding van incidenten met een chemische, biologische, radiologische of nucleaire component. Tijdens eRIC 2020 zal deze dynamische eenheid aanwezig zijn voor een nadere kennismaking.

De CBRN Responseenheid heeft, sinds de oprichting in 2012, flink aan de weg getimmerd. De organisatie is 24/7 inzetbaar met een Advies- & Assistentieteam (A&A) en een team voor detectie, identificatie en monitoring (DIM), om de veiligheidsregio’s en de politie te ondersteunen. Militaire kennis en deskundigheid ten dienste van het Nederlandse veiligheidscollectief.
“Wij zijn rechtstreeks te alarmeren door hulpverleners ter plaatse, zoals adviseurs gevaarlijke stoffen en officieren van dienst, maar ook door bijvoorbeeld teamleiders explosievenverkenning van de politie”, legt stafofficier Geert-Jan bij de CBRN Responseenheid uit. “De focus van onze ondersteuning ligt op complexe incidenten met CBRN-agentia, of bij incidenten waarbij mogelijk opzet in het spel is. Bij ‘reguliere’ industriële ongevallen of transportongevallen met gevaarlijke stoffen zal onze hulp niet vaak nodig zijn, maar desgewenst kunnen wij ook in deze situaties assistentie verlenen met onze hoogwaardige detectorsuite, voertuigen of gaspaklopers. Bij het ‘Protocol Verdachte Objecten’ van de politie zijn wij standaard als partner in het protocol opgenomen.” De toename in het aantal alarmeringen en de vele multidisciplinaire oefeningen waaraan de eenheid deelneemt, laten defensie zien al een volwaardige partner bij de bestrijding van CBRN-incidenten. In de praktijk heeft de CBRN Responseenheid zijn meerwaarde dan ook al regelmatig aangetoond.
 

Altijd in ontwikkeling

CBRN-incidenten zijn onvoorspelbaar en complex, daarom blijft defensie investeren in haar capaciteiten op dit gebied. Zo is het specialistisch instrumentarium van de eenheid fors uitgebreid door de invoering van drie nieuwe hi-tech voertuigen voor detectie, identificatie en monitoring. Bijzondere wagens die in besmet gebied rijdend metingen kunnen uitvoeren en luchtmonsters kunnen nemen. De bemanning kan veilig werken in de cabine onder overdruk, die ook is voorzien van ademluchtapparatuur met een capaciteit van vier uur voor noodsituaties. Verkenningen kunnen ook worden uitgevoerd met de mobiele robot die het voertuig aan boord heeft, evenals het nemen van luchtmonsters. Met een ingebouwde gaschromatograaf-massaspectrometer, kunnen de verkregen luchtmonsters direct worden geanalyseerd op aanwezige chemische stoffen. Ook eventuele radioactiviteit kan nauwkeurig worden gemeten en geïdentificeerd met de detectoren in het voertuig. De meet- en analysegegevens kunnen via een dataverbinding direct worden doorgezonden naar betrokken netwerkpartners, zoals het RIVM. Ook op het gebied van persoonlijke bescherming en communicatiemiddelen zijn er veel ontwikkelingen die de inzetmogelijkheden van de Responseenheid vanaf medio 2020 nog verder zullen uitbreiden. Als deze ontwikkelingen zullen getoond worden op de beurs, uiteraard is ook het RCRSvoertuig (Radiological & Chemical Reconnaissanse System) te zien op eRIC. Geert-Jan: “De multidisciplinaire beurs biedt ons een mooie gelegenheid om aan het hele partnernetwerk voor veiligheid en hulpverlening te laten zien wat we in huis hebben aan kennis, expertise en middelen.

Samen Werkt!

In Nederland zijn diverse instanties betrokken bij de bestrijding van CBRN-incidenten, de partijen binnen deze keten zijn complementair aan elkaar en werken daarom nauw samen. Door regelmatig samen te trainen en structureel overleg hebben deze partijen gedegen kennis van elkaars procedures en capaciteiten. Dit stelt ze in staat om tijdens incidenten zeer efficiënt samen te werken en elkaars capaciteiten te versterken. Echter voor hulpverleners buiten dit werkveld is het soms onduidelijk wat ieders rol is binnen de genoemde keten. Daarom zal de Responseenheid, samen met ketenpartners RIVM en LTFO, een speciaal “CBRN-plein” inrichten op de eRIC. Hier kan de bezoeker inhoudelijk kennis maken met de werkwijze van deze eenheden en de manier waarop de keten van specialistische CBRNondersteuning is ingericht. Ben je benieuwd hoe dit samenwerkingsverband jouw organisatie kan ondersteunen en ontzorgen tijdens CBRN-incidenten? Kom dan vooral langs op het CBRN-plein tijdens de eRIC!

 

CBRN

Reactie toevoegen