Alles wat op het land gebeurt, kan ook op het water gebeuren
eRIC 2024-04-03
Alles wat op het land gebeurt, kan ook op het water gebeuren
Een fictief scheepvaartincident op zee vormt tijdens eRIC 2024 de input voor een panelgesprek met beursbezoekers op de stand van Rijkswaterstaat en haar ketenpartners voor veiligheid. De Kustwacht is een van die partners, een cruciale schakel in de veiligheid en beveiliging van de Nederlandse territoriale wateren en de ruime binnenwateren.
Politie versterkt samenwerking met crisispartners
eRIC 2024-03-07
Politie versterkt samenwerking met crisispartners
De politie is tijdens eRIC 2024 met veel mensen en specialismen present. Ook voor de ‘blauwe kolom’ is de vakbeurs the place to be om de kennismaking en samenwerking met de andere netwerkpartners voor veiligheid en aanbieders van producten en diensten te verstevigen.
eRIC Politie crisisbeheersing
Oorlogsrampen: is Nederland er klaar voor?’
eRIC 2024-02-21
Oorlogsrampen: is Nederland er klaar voor?’
Het zijn in geopolitiek opzicht spannende tijden: in Europa en wereldwijd. Het ‘oorlogsspook’ is terug van weggeweest sinds de brute Russische inval in Oekraïne in februari 2022. De gebeurtenissen markeerden in Nederland een omslag in het denken over defensiecapaciteiten: na decennia van forse bezuinigingen wordt thans weer stevig geïnvesteerd om de Nederlandse krijgsmacht qua mensen en middelen af te stemmen op het gekantelde dreigingsbeeld.
De vrijwilligers van eRIC: de stille kracht achter de beurs
eRIC 2024-02-19
De vrijwilligers van eRIC: de stille kracht achter de beurs
Waar zou de eRIC-vakbeurs zijn zonder vrijwilligers? Al bij de allereerste editie van ‘Ramp en Bestrijding’ in Rosmalen in 2000 waren brandweervrijwilligers Cor Provoost en Otto De Waele uit Zeeland met een team collega’s erbij. En in april dit jaar staan ze er weer in Twente, waar de grootste hulpverleningsvakbeurs van Nederland onder de naam eRIC 2024 zijn tiende editie beleeft. “Het is elke keer weer machtig mooi om er te zijn en de beursorganisatie te ondersteunen. We kijken er echt weer naar uit!”, aldus Otto.
Op ‘crisisexpeditie’ met Pieter Cobelens
eRIC 2024-02-26
Op ‘crisisexpeditie’ met Pieter Cobelens
Wie een realistische visie wil horen op actuele gevaren en dreigingen voor de veiligheid, mag de interactieve workshop van Pieter Cobelens tijdens eRIC 2024 beslist niet missen. De voormalig directeur van de MIVD weet waarover hij spreekt. Want in zijn functie in de top van de militaire ‘intelligence’ en eerdere functies bij defensie heeft hij wereldwijd heel wat crisis- en conflicthaarden van dichtbij ervaren. Hij spreekt bij de opening van de vakbeurs op 24 april over crisisdreigingen anno 2024 en geeft aansluitend een besloten workshop met scenario’s, waarvoor belangstellenden zich dienen aan te melden. Een acute grootschalige dreiging voor Nederland, hoe zou jij dat aanpakken?
Samenwerking Carrosserie Touw en VET Special Products 
eRIC 2024-02-06
Samenwerking Carrosserie Touw en VET Special Products 
De opbouwwereld voor brandweervoertuigen lijkt een markt waar uitsluitend kans is voor grote producenten die mega-aanbestedingen binnenhalen. Toch is er nog voldoende ruimte voor kleine aanbieders. Dat bewijst Carrosserie Touw in Bergen op Zoom, een onderneming die al sinds de jaren 60 actief is op de brandweervoertuigen markt en in 2028 zijn honderdjarig bestaan viert. Recent nam Daan Touw, samen met zijn schoonzoon en twee andere investeerders de failliete boedel van Kronenburg Special Products in Wanroij over, dat onder de naam VET Special Products polyester casco’s voor opbouwprojecten gaat produceren. Over de samenwerking tussen Carrosserie Touw en Vet Special Products vertellen zij graag meer tijdens eRIC 2024.
Federaal agentschap voor technische bijstand 
eRIC 2024-01-26
Federaal agentschap voor technische bijstand 
Over de hele wereld is de structuur van het federale bureau voor technische bijstand (Technisches Hilfswerk - THW) uniek: Het THW behoort tot het departement van het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenschap. Ongeveer 98 procent van de THW-leden werkt echter op vrijwillige basis voor het THW. Slechts twee procent van het personeel werkt fulltime voor de instantie.
SAFETY & SECURITY CAMPUS IN OIRSCHOT
eRIC 2024-01-08
SAFETY & SECURITY CAMPUS IN OIRSCHOT
De wereld verandert snel. Veiligheidsvraagstukken worden complexer. Dat vergroot de noodzaak van innovatie en het onderzoeken, ontwikkelen, testen en implementeren van nieuwe technologieën. Alleen zo kunnen we het werk van operationele organisaties binnen het veiligheidsdomein veilig maken én houden. Maar het duurt lang voordat operationele eenheden écht aan de slag kunnen met innovaties. En dat is precies waarom de Safety & Security Campus (SSC) is opgericht.
“Militaire en civiele brandweerzorg zijn niet langer gescheiden werelden”
eRIC 2023-12-06
“Militaire en civiele brandweerzorg zijn niet langer gescheiden werelden”
De brandweer van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) is een van de blikvangers uit het defensiedomein tijdens eRIC 2024. Voor dit krijgsmachtonderdeel is de beurs een plek om te netwerken, want de brandweercomponent van CLSK en de publieke brandweerzorg schuiven steeds meer naar elkaar toe. De luchtmachtbrandweer wil daarom graag kennis delen en de samenwerking met de veiligheidsregio’s verder versterken. Die samenwerking wordt de komende jaren een van de speerpunten.
brandweer
eRIC 2024: krachtige focus op actuele thema’s
eRIC 2023-12-04
eRIC 2024: krachtige focus op actuele thema’s
eRIC 2024 wordt qua inhoudelijke thema’s nog breder van opzet dan voorgaande edities. Een scala aan vraagstukken en uitdagingen die de professionals in het domein openbare orde en veiligheid op hun bordje krijgen, komt terug in het beursprogramma. Thema’s als risico’s van nieuwe technologieën, alternatieve brandstoffen en de energietransitie staan op de agenda, maar ook CBRN-incidenten, terrorismegevolgbestrijding, duurzaamheid in de hulpverlening, werving van personeel, informatiegestuurde crisisbeheersing en toekomstbestendig opleiden en oefenen. Thema’s die de operationele bloedgroepen in het domein openbare orde en veiligheid verbinden met elkaar en met leveranciers en de wetenschap. Op 24 en 25 april bruist Vliegveld Twenthe van activiteit!
Werving is één van de speerpunten voor Rijkswaterstaat tijdens eRIC
Rijkswaterstaat 2023-12-11
Werving is één van de speerpunten voor Rijkswaterstaat tijdens eRIC
Rijkswaterstaat wil de komende editie van de eRIC-vakbeurs onder andere benutten als mogelijkheid om nieuwe medewerkers te werven. Vooral onder de operationele functies op het gebied van wegverkeer en scheepvaart zijn veel vacatures. Lennard van der Bijl, landelijk adviseur incidentmanagement wegverkeer, en Connie van Golverdingen, medewerker publieksvoorlichting, zien potentie in de beurs. Want alle doelgroepen waarop de landelijke weg- en waterbeheerder zich wil richten, zijn present tijdens eRIC 2024.
Rijkswaterstaat Werving Incidentenmanagement
Rijkswaterstaat ‘Water en Scheepvaart’ slaat brug tijdens eRIC 2024
eRIC 2023-11-14
Rijkswaterstaat ‘Water en Scheepvaart’ slaat brug tijdens eRIC 2024
Aanvaringen op de vaarwegen, extreem hoog én laag water op de grote rivieren, de stremming van de stuw in de Maas bij Grave en de brand op de autocarrier Fremantle Highway; het zijn voor Rijkswaterstaat leerzame, inhoudelijke thema’s om samen met partners in gesprek te gaan tijdens eRIC 2024.
Rijkswaterstaat