Geplaatst door: eRIC

Federaal agentschap voor technische bijstand 

Over de hele wereld is de structuur van het federale bureau voor technische bijstand (Technisches Hilfswerk - THW) uniek: Het THW behoort tot het departement van het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenschap. Ongeveer 98 procent van de THW-leden werkt echter op vrijwillige basis voor het THW. Slechts twee procent van het personeel werkt fulltime voor de instantie.


Landelijk zetten ongeveer 88.000 vrijwilligers zich in hun vrije tijd in 668 lokale afdelingen in om professionele hulp te bieden aan mensen in nood. 
Als noodhulporganisatie kan het THW zich aan verschillende rampsituaties en scenario's aanpassen. Moderne uitrusting en goed opgeleide specialisten vormen de basis voor de operationele efficiëntie. Dit maakt het THW tot een betrouwbare partner van brandweer, politie en andere hulporganisaties - in Duitsland, Europa en wereldwijd. In de afgelopen zeven decennia was het THW actief in meer dan 140 landen, waar het technische hulp en ondersteuning bood bij de nasleep van rampen en bij humanitaire hulpprojecten.

THW

Reactie toevoegen