Geplaatst door: expoRIC

Dienst Speciale Interventies (DSI): specialist in het geweldsspectrum

De Dienst Speciale Interventies (DSI) is een zeer goed geoefende responseenheid,  bestaande uit specialisten van de Nederlandse politie en Defensie. De DSI heeft onder andere tot taak onder alle omstandigheden verdachten van terroristische misdrijven of grof geweld aan te houden, tegen te houden en in het uiterste geval uit te schakelen. De DSI is met name gespecialiseerd in het uitvoeren van high risk operaties. DSI-eenheden komen ook in actie bij incidenten met bijzondere omstandigheden, zoals vorig jaar de tramaanslag in Utrecht. Het is bijzonder dat deze specialisten naar eRIC 2020 komen, om de partners in crisisbeheersing te laten zien hoe zij werken.

Een vertegenwoordiger van de DSI licht toe wat de positie van de bijzondere politieorganisatie is in de keten van incidentbestrijding en crisisbeheersing: “De DSI is voor de overheid dé specialist op het gebied van geweldsbeheersing. Zij bestrijdt in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde alle vormen van ernstig geweld, waaronder terrorisme, over het gehele ‘geweldsspectrum’. Ook beveiligt de DSI personen en objecten in bijzondere situaties, zoals ambtenaren van de AIVD bij operaties van die dienst. Daarnaast voert de DSI andere bijzondere politietaken uit in opdracht van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie, waarbij sprake kan zijn van levensbedreigende omstandigheden. Zoals planmatige aanhoudingen, bewakings- en beveiligingstaken.”

De DSI heeft de afgelopen jaren haar organisatie verder uitgebreid en versterkt en is 24/7 paraat om op elke plek in Nederland snel in actie te kunnen komen als de situatie daarom vraagt. De organisatie volgt de veiligheidssituatie in Nederland op de voet en wordt onder andere gevoed met informatie van de inlichtingendiensten. Maar de DSI kijkt ook over de landsgrenzen heen en leert van situaties en incidenten in het buitenland. Zoals de aanslagen in Parijs in 2015 en in Brussel in 2016. Die incidenten lieten goed zien met welke dilemma’s hulpdiensten in de acute fase van een aanslag kunnen worden geconfronteerd en waarom goede afstemming tussen speciale politie-eenheden en de andere hulpdiensten cruciaal is.

Nederland is tot dusver voor dergelijke grote aanslagen gespaard gebleven, maar het dreigingsniveau is nog altijd reëel en de aanslag op de Utrechtse sneltram in maart 2019 was voor het Nederlandse veiligheidsdomein de bevestiging dat gebeurtenissen met extreem geweld ook in Nederlandse steden kunnen gebeuren. De veiligheidsregio’s en de first responders in de hulpverlening bereiden zich allemaal met eigen trainingsprogramma’s en nieuwe uitrusting voor op dergelijke incidenten en versterken ook de onderlinge samenwerking. In die samenwerkingsketen is de DSI een belangrijke en bijzondere schakel, die regelmatig oefent met de andere veiligheidspartners. Zo vond in april 2019 nog een grote havenbeschermingsoefening plaats in Rotterdam, waarbij de specialistische eenheid in actie kwam, samen met de hulpdiensten uit de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de nautische veiligheidspartners.

Dergelijke gezamenlijke oefeningen zijn essentieel om op het ‘Uur U’ vlekkeloos te kunnen samenwerken bij complexe geweldsincidenten zoals aanslagen. Kennen en gekend worden is de sleutel tot een soepele, effectieve en veilige inzet. De betrokken partners in de hulpverleningsketen moeten van elkaar weten wat hun taken en werkwijzen zijn en wie wat doet op welk moment. Zo heeft de DSI haar eigen opgedragen taken om de dreiging op de plaats delict op te heffen. Maar de specialistische politie-eenheden zorgen er ook voor dat andere hulpdiensten, zoals brandweer en politie, veilig kunnen opereren, zodat zij zo snel mogelijk met hun eigen levensreddende werk op de incidentlocatie kunnen beginnen. Het is deze samenwerking en afstemming van taken die de DSI, als onderdeel van de opschalingsketen, laat zien in het multidisciplinaire demonstratiescenario tijdens eRIC 2020. De DSI-woordvoerder vat samen: “Met onze deelname aan eRIC 2020 willen we het wederzijds begrip en de wederzijdse kennis over elkaars taken en werkwijzen vergroten, zodat we elkaar in de praktijk feilloos weten te vinden.”
 

Politie

Reactie toevoegen