Geplaatst door: eRIC

Drone demonstraties tijdens eRIC

Drones hebben de toekomst in het hulpverlenings- en veiligheidsdomein. Verschillende hulpverleningsorganisaties en exposanten hebben al aangekondigd de kansen en mogelijkheden van onbemande vliegende toestellen in de praktijk te willen demonstreren. De organisatie van eRIC doet een dringende oproep aan alle partijen die tijdens de expo met hun drones daadwerkelijk het luchtruim in willen: meld je tijdig aan! Want vliegen boven het terrein van Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe is alleen mogelijk met een ontheffing of vergunning. Het innovatie- en testcentrum voor Drones ‘Space53’, dat ook op de voormalige vliegbasis is gevestigd, kan het vliegen van demonstraties door eRIC-deelnemers regelen, mits dronevlieginitiatieven ruim op tijd worden aangemeld!

Space53

Space53 is een consortium van overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en het testen van dronetechnologie. Aan het samenwerkingsverband wordt onder andere deelgenomen door regionale overheden, waaronder de Veiligheidsregio Twente en de Gemeente Enschede, de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, het ROC en het bedrijfsleven. Een innovatiecentrum voor een snel groeiende markt met veel potentie; zowel voor de veiligheidssector als voor het bedrijfsleven en de civiele techniek. Daarbij speelt voortdurend de vraag hoe de veiligheid rond het gebruik van drones in het steeds voller wordende luchtruim kan worden gewaarborgd.

Dat is volgens Marc Sandelowsky, programmadirecteur van Space53, ook een belangrijk focuspunt voor geplande dronedemonstraties tijdens eRIC 2020: “Bij dronevliegen komen twee werelden samen; die van technologie en robotica enerzijds en die van de luchtvaart anderzijds. Daarbij hebben we met een hele reeks wetten, regels en vergunningen te maken. Het gebruik van het luchtruim is streng gereguleerd om de vliegveiligheid te waarborgen. Daar moeten wij als innovatie- en testcentrum rekening mee houden, maar ook partijen die tijdens de eRIC-vakbeurs praktijkdemonstraties met drones willen verzorgen. We bevinden ons aan de rand van een vliegveld waar weliswaar geen militaire activiteiten meer plaatsvinden, maar waar nog steeds met grote regelmaat wordt gevlogen. Er zijn sport- en zweefvliegers actief en het terrein wordt ook gebruikt voor zakenvluchten. Kortom, er is behoorlijk wat activiteit in de lucht, waarmee we bij onze activiteiten rekening moeten houden.”

Ontheffing

Sandelowsky benadrukt dat Space53 de enige particuliere organisatie in Nederland is die van de Inspectie Leefomgeving en Transport ontheffing heeft gekregen om te mogen vliegen met experimentele drones voor testdoeleinden. “Op die ontheffing kunnen we organisaties die tijdens eRIC hun toestellen willen demonstreren laten meeliften. Voorwaarde is wel dat we tijdig weten welke diensten en bedrijven van het luchtruim gebruik willen maken, of het om al goedgekeurde en gecertificeerde of experimentele modellen gaat, hoe groot de toestellen zijn en welke activiteiten de drones gaan uitvoeren. Als licentiehouder moet onze operator de toestellen goed bekijken en ook de omstandigheden waaronder wordt gevlogen. Denk dan bijvoorbeeld aan de afstand tot het publiek en andere randvoorwaarden die bepalen of de veiligheid rond de demonstratie gewaarborgd kan worden. Als we een paar dagen vóór de beurs pas een aanmelding krijgen, lukt het vrijwel zeker niet meer om de demonstratie te regelen. Hoe eerder we weten welke partijen met hun drones boven het eRIC-terrein willen vliegen, hoe beter.”

Exposanten en hulpdiensten die live-demonstraties met drones willen verzorgen wordt verzocht dit ruim vóór de beurs kenbaar te maken aan beursorganisator Sander Hesseling. Die zal de aanvragen verzamelen en doorspelen aan Space53. Met deze werkwijze moet het thema ‘drones’ tijdens eRIC 2020 een mooi, leerzaam en veilig spektakel worden.

drones space53

Reactie toevoegen