Geplaatst door: eRIC

eRIC 2020 toont de weg naar ‘groene’ hulpverlening

De politie gaat elektrische fietsen, auto’s en motoren testen, diverse leveranciers van brandweervoertuigen hebben al concepten gereed voor elektrisch aangedreven rollend materieel en ook defensie zet in op een elektrisch wagenpark. De trend is onomkeerbaar; in de transitie naar een emissieloze samenleving kunnen de overheidsdiensten in het defensie- en veiligheidsdomein niet achterblijven. Elektrisch rijden heeft ook bij brandweer, politie, ambulancesector en de krijgsmacht de toekomst. Tegelijk leveren de opmars van elektrische en hybride voertuigen en alternatieve brandstoffen, zoals LNG en waterstof, nieuwe risico’s op waar hulpverleners mee te maken krijgen.

eRIC 2020 neemt een stevig voorschot op deze trends. Op het ‘Energy in motion plein’ worden uiteenlopende elektrische voertuigmodellen voor de hulpverlening van morgen getoond, evenals voertuigen die worden aangedreven met alternatieve brandstoffen. Fabrikanten en leveranciers praten u bij over de ontwikkelingen op het gebied van ‘het groene rijden’. Krachtiger accu’s vergroten de actieradius en prestaties van operationele voertuigen. Maar welke functionele eisen stellen de professionals in de hulpverlening aan een elektrisch aangedreven wagenpark? En wat zijn de risico’s van lithium-ion accu’s, waterstof, LNG en CNG? Welk handelingsperspectief hebben hulpverleners bij incidenten met dergelijke voertuigen? eRIC 2020 biedt een podium voor de industrie en voor gebruikers en wagenparkbeheerders in de hulpverleningspraktijk om met elkaar in debat te gaan over deze thema’s.

energietransitie

Reactie toevoegen