Wilchem BV

Wilchem BV

Als 24-uurs dienstverlenend bedrijf zijn wij gespecialiseerd in Incident Management en het oplossen van (milieu)incidenten en calamiteiten. Wilchem levert het complete pakket aan maatregelen om de gevolgen van een incident snel, doeltreffend en veilig te bestrijden en de reguliere situatie te herstellen. Met het afhandelen van meer dan 4500 incidenten per jaar is het noodzakelijk om op veilige en kosten efficiënte wijze te handelen. (Milieu)incidenten vereisen kennis en kunde van onze goed opgeleide mensen in combinatie met snelle beschikbaarheid van het juiste materieel. Wij staan 24/7 voor u klaar.

Wilchem BV

Wilchem BV