Geplaatst door: eRIC

Focus op industrie

Focus op industrie

De industrie is een belangrijke doelgroep tijdens eRIC. Industriële bedrijven fungeren als motor voor de economie, maar kennen ook risico’s. Wat kunnen bedrijven doen om die risico’s afdoende te beheersen en hoe kunnen zij zich goed voorbereiden om bij een incident de veiligheid van hun medewerkers, de omgeving en de bedrijfsprocessen goed te waarborgen? Een keur aan specialisten toont tijdens eRIC producten en diensten voor industriële veiligheid en incidentrespons.

Haagen: opties voor realistische trainingen
Trainen op reële incidentscenario’s in een realistische setting is noodzakelijk voor een robuuste operationele voorbereiding: zowel voor bedrijfsbrandweren als voor overheidsbrandweren met veel industrie in hun werkgebied. Maar de mogelijkheden voor realistische trainingen met rook en ‘groot vuur’ nemen af, signaleert Tijs Moonen, sales manager bij Haagen Fire Training products. Hij ziet de noodzaak voor een slimme en planmatige opbouw van praktijktrainingen, waarbij de milieu footprint zo klein mogelijk is. Die mogelijkheden wil hij de industriële bezoekers tijdens eRIC graag tonen.

fire training

Moonen: “Wij merken dat bedrijfsbrandweren, maar ook overheidskorpsen, steeds vaker restricties opgelegd krijgen met betrekking tot houtgestookte oefenobjecten en -scenario’s. Noodgedwongen wordt steeds meer overgeschakeld op minder milieubelastende gasgestookte installaties in combinatie met oefenrook. En het lukraak opstoken van grote hoeveelheden benzine, kerosine en aanverwante vloeistoffen voor trainingen plasbrand- en installatiebrandbestrijding is ook niet meer van deze tijd, al is de locatie van een bedrijfsterrein of oefencentrum vaak nog wel bepalend voor de vraag wat er wel kan en wat niet. Wat wij bieden is een drietraps oefensystematiek met drie typen oefenunits, waarbij hulpverleners de basisvaardigheden leren met digitale vlamverschijnselen en daarna overschakelen naar gasgestookte scenario’s met reële hitte en ten slotte voor de echt zware scenario’s in een geschikte omgeving met hout- en vloeistofgestookte scenario’s aan de slag kunnen. Als mensen hun basisvaardigheden aanleren met ‘schone’ oefentechnieken, scheelt dat al enorm in de milieubelasting en ook in de kosten die zijn gemoeid met arbeidshygiëne. Deze drielaags aanpak kunnen we onze klanten bieden met hi-tech mobiele trainingsunits op locatie.”

Moonen ziet, na een forse dip ten tijde van de economische crisis, een groei in de industriële hulpverleningsmarkt. Vooral in de Belgische industrie groeit de klandizie gestaag en sterk, mede omdat daar ook strengere wetgeving op milieugebied van kracht is geworden en in korte tijd de hele systematiek van trainen en oefenen voor industriële brandbestrijding op een nieuwe leest moest worden geschoeid. “Nu zien we ook in de Nederlandse industrie toenemende vraag naar onze producten en trainingsconcepten. Op eRIC presenteren wij drie units voor industriële incidentbestrijding: zowel voor brandbestrijding als incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Daar laten we samen met H2K een aantal spectaculaire demonstraties zien. Ook onze digitale oefencontainer komt mee. Daarin kunnen mensen ook zelf hun blustactiek bekwamen: met digitaal vuur, maar wel met echt bluswater.”

Haagen

Fire Defender Systems
Een tweede exposant die zich in bijzondere mate op de industrie richt is Fire Defender Systems B.V. Producent van het gelijknamige fire defender systeem, een waternevelscherm dat wordt toegepast om brandoverslag tussen belendende objecten te voorkomen. Het systeem is enkele jaren geleden ontwikkeld als snel op te zetten modulair systeem op tankautospuiten van de brandweer, maar het concept trok al snel de aandacht van de industrie en een groeiend aantal bedrijven heeft inmiddels gekozen voor een vaste opstelling als stationair afscherm- en/of koelsysteem voor de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen en tankopslagvoorzieningen. Ook voor het reduceren van hittestraling bij aansluit- en bedieningspunten van brandbestrijdingssystemen op inrichtingen die vallen onder de “Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen”, biedt het fire defender systeem een betrouwbare oplossing.

 

Fire defender

Operationeel manager Ruud Peijs van Fire Defender Systems B.V. heeft geen reden tot klagen. Een kwart van de regionale brandweerkorpsen heeft de mobiele variant van het systeem inmiddels aangeschaft, onder andere Haaglanden, Midden- en West-Brabant, IJsselland en Kennemerland. Inmiddels stijgt ook het aantal aanvragen van het bedrijfsleven voor het stationair systeem. Peijs: Het stationaire systeem is in drie versies leverbaar. Als ‘standalone’ systeem, dat als vaste opstelling wordt geplaatst en wordt gevoed door de lokale- of bedrijfsbrandweer. Als ‘semiautomatisch’ systeem, dat van water wordt voorzien via een geboorde put met bronpomp die handmatig moet worden geactiveerd. En als ‘volautomatisch’ systeem met geboorde en bronpomp, die bij brand automatisch wordt geactiveerd door middel van branddetectie. Op de eRIC hebben we een grote stand van 300 vierkante meter, waarop we alle verschillende varianten van het fire defender systeem laten zien in combinatie met Smits Pompen, die voor onze projecten de watervoorziening via bronpompen verzorgt. We vinden het belangrijk om op de beurs te staan voor klantenbinding en om aan mensen uit de praktijk te laten zien welke mogelijkheden zij met onze producten hebben.”

Onderzoeken tonen volgens Peijs de effectiviteit van het systeem aan. Brandweer Nederland concludeert in haar rapport ‘Defensieve Buiteninzet Warmtestraling en Waterschermen’ dat een stralingsreductie van 55% kan worden bereikt met horizontaal geplaatste waterschermen. “Ons systeem is bij Efectis Nederland getest op het voorkomen van branddoorslag volgens de EN1364-1:2015 en is geclassificeerd op EI90 en EW120. “

 

fire defener

Reactie toevoegen