Geplaatst door: eRIC

Laat overheid ruimte geven aan specialisatie en innovatie

BMT lanceert CCFM ‘natuurbrandstandaard’ voor Nederlandse praktijk

Een van de eyecatchers in het expositieprogramma van BMT tijdens eRIC 2020 is een serie natuurbrandbestrijdingsvoertuigen voor Veiligheidsregio Twente. Een opvallende verschijning op de Nederlandse hulpverleningsmarkt, want voertuigen op Renault-chassis met een CCFM opbouw van de brandweerspecialist Gimaex Fire Trucks zijn zeldzaam in ons land. De levering van de eenheden is volgens leverancier BMT een schoolvoorbeeld van hoe een mooi en volledig op de behoefte afgestemd product tot stand kan komen als opdrachtgevers bij de verwerving van nieuw materieel ruimte geven aan de markt, om met innovatieve en specialistische oplossingen te komen.

Wendbaar en zeer terreinvaardig

De opdracht van Veiligheidsregio Twente aan BMT Fire & Rescue B.V. uit Oss omvat de levering van zes gespecialiseerde voertuigen voor natuurbrandbestrijding. Het korps zocht, net als andere regio’s, naar een nieuw materieelconcept voor deze specifieke brandweertaak. Op veel plaatsen was het jarenlang gebruikelijk om natuurbrandbestrijding uit te voeren met combi-voertuigen die qua bestek waren uitgerust voor alle basisbrandweertaken. Die combinatie van gebouwenbrandbestrijding, technische hulpverlening en natuurbrandbestrijding met een extra grote watertank van 4000 liter, maakt de voertuigen log, zwaar en minder wendbaar en daarom zoeken veiligheidsregio’s naarstig naar nieuwe materieelmodellen. Een kleiner en meer wendbaar voertuig, dat volledig is afgestemd op natuurbrandbestrijding, is de oplossing die steeds meer regio’s in natuurbrandgevoelige gebieden kiezen.

Trendbreuk

Mannus Bergboer, Business Development Manager bij BMT Fire & Rescue B.V., licht de voor Twente ontwikkelde oplossing toe: “We hebben op basis van de operationele eisen in de aanbesteding gekeken welke oplossingen we in samenwerking met ons partnernetwerk kunnen bieden. Zo kwamen we uit bij de Franse combinatie Renault-Gimaex, waarmee we vaker samenwerken.”

Gimaex ontwikkelde met BMT product manager Jan Lont voor Twente een uiterst functioneel concept op basis van het voor de natuurbrandsector ontworpen CCFM-model. Een compacter en meer wendbaar voertuig, dat volledig is gebouwd en ingericht op rijdend blussen in zware terreinomstandigheden. Met een watertank van 4000 liter, frontmonitor, bumpernozzles en volledige zelfbescherming door sproeiers op de cabine, de opbouw, de wielen en de bodem. En, last but not least, zonder ballast aan materialen die voor de natuurbrandbestrijdingstaak toch niet nodig zijn. Mannus Bergboer: “Het verschil met soortgelijke natuurbrandvoertuigen die in andere regio’s worden geïntroduceerd is dat die voertuigen vaak worden samengesteld met allerlei wisselende chassis en opbouwcomponenten, waardoor steeds opnieuw moet worden gezocht naar optimale balans en gewichtsverdeling. Dit CCFM-model is echt een ‘standaardvoertuig’ dat zich in de Franse natuurbrandbestrijdingspraktijk in alle opzichten bewezen heeft, wat betreft robuustheid, terreinvaardigheid, stabiliteit, wendbaarheid en slagkracht. Met de introductie van deze standaard op de Nederlandse brandweermarkt, mogen we echt spreken van een trendbreuk.”

Uit efficiency-oogpunt beperkt de rol van de CCFM-voertuigen voor Twente zich niet uitsluitend tot natuurbrandbestrijding, maar kunnen ze ook in andere brandbestrijdingssituaties worden ingezet als mobiele bluswaterbuffers. Bijvoorbeeld bij gebouwbranden in landelijk en stedelijk gebied waar de bluswatervoorziening beperkt is. Ook kwaliteitsverbetering van de drinkwaternetten, met kleinere leidingdiameters waardoor brandkranen minder opbrengst hebben en in sommige gebieden zelfs verdwijnen, leiden tot een grotere behoefte aan alternatief bluswatertransport. In veel gevallen is een tankvoorraad van 4000 liter, zoals in de CCFM’s volgens Van Hulst een prima aanvulling op de tankinhoud van de tankautospuit. Het prototype van de CFFM-voertuigserie wordt naar verwachting na de zomervakantie aan Brandweer Twente geleverd. De overige voertuigen volgen in het najaar.

Aanbesteding en innovatie

BMT-directeur Marco van Hulst is blij met de ruimte die de Veiligheidsregio Twente aan marktpartijen bood om met passende oplossingen te komen voor de gestelde behoefte: “Dat zou naar mijn mening veel meer moeten gebeuren. Nog te vaak zien we bij aanbestedingen in het hulpverleningsdomein dat een bestek voor te leveren voertuigen en andere producten helemaal is dichtgeregeld met veel te specifieke details in het eisenpakket. Bovendien ligt er vaak teveel focus op schaalgrootte en de laagste prijs. Daardoor kunnen we als leveranciers nauwelijks innoveren. Brandweerkorpsen deinzen er tegenwoordig niet voor terug om in een verwervingstraject in één keer een order van 80 tot 100 voertuigen te plaatsen, over een contractperiode van tien jaar. Als je je daar eenmaal op hebt vastgelegd is het heel moeilijk om tussentijds een productconcept aan te passen op nieuwe inzichten en innovaties. Ik vind dergelijke grootschalige aanbestedingen over langere termijn niet verstandig. Fabrikanten en leveranciers moeten de ruimte krijgen om producten te innoveren en mooie specialistische oplossingen op maat aan te bieden. Bij deze opdracht kregen we die ruimte.”

Vakbeurs met brugfunctie

Van Hulst en Bergboer kijken met belangstelling uit naar de komende eRIC-vakbeurs op Vliegveld Twente in april 2020. Een beurs die in hun ogen onmisbaar is als brug tussen de industrie en de dagelijkse hulpverleningspraktijk. Mannus Bergboer: “eRIC is bij uitstek een podium waar we als leveranciers kunnen laten zien hoe we incidentbestrijdingsorganisaties kunnen helpen bij innovatievraagstukken en bij de keuze voor het juiste product voor hun operationele wensen. In ons geval draait het dan vooral om specialistische en bijzondere voertuigen en afzetcontainers. De CCFM voertuigen, worden na opbouw bij Gimaex door ons verder ingericht en afleveringsgereed gemaakt. We verwachten meer vraag naar dit voertuigtype; al diverse Veiligheidsregio’s hebben bij ons geïnformeerd. Een ander specialistisch product waar we steeds meer vraag naar hebben, is de decontaminatie-unit in containerbouw. Steeds meer regio’s geven aan behoefte te hebben aan een eigen basis ontsmettingseenheid als onderdeel van hun organisatie voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, ook voor eigen personeel. De grote aandacht voor arbeidshygiëne tijdens de operationele inzet draagt ook bij aan die groeiende vraag.”

Marco van Hulst vult aan: “We zijn blij met het podium dat eRIC aan de markt biedt om met de gebruikers bij de veiligheidsregio’s in contact te komen. De laatste editie heeft onomstotelijk laten zien hoe groot de behoefte is aan een goede vakbeurs op Nederlandse bodem. Vóór eRIC was er jarenlang gebrek aan zo’n verbindend vakevenement. Binnen het veiligheidsdomein lag de aandacht een tijd lang vooral op organisatievraagstukken, waaronder de regionalisering van de brandweer. Nu die fase achter ons ligt, merken we dat de focus bij de diensten weer meer op de vakinhoud, innovatie en techniek komt te liggen. Daar ontmoeten de industrie en de praktijk elkaar en op een toonaangevende vakbeurs kunnen we als leveranciers laten zien wat we in huis hebben.”
 

Reactie toevoegen