Geplaatst door: expoRIC

Lightyear One: ontworpen voor duurzaamheid én veiligheid

Een van de eyecatchers op het ‘Energy in Motion Plaza’ tijdens eRIC 2020 is de experimentele elektrische auto Lightyear One. Een Nederlands ontwerp met de ambitie een nieuwe standaard voor duurzaam rijden neer te zetten. De ontwikkelaars streven niet alleen naar ultieme efficiency en duurzaamheid, maar hebben ook veiligheid tot essentiële bouwsteen van het design gemaakt.

Safety-experts van brandweer en bedrijfsleven kijken in de ontwerpfase mee met het doel het elektrisch systeem incidentproof te maken en technische details over de unieke wagen in een vroeg stadium toegankelijk te maken voor de operationele informatiesystemen van de hulpverleningssector. Geïnteresseerden kunnen op de stand van Lightyear One tijdens eRIC 2020 alle ins en outs te weten komen over dit prachtige staaltje ‘design for safety’!

Wat is Lightyear One?

Lightyear One wordt de eerste personenauto in serieproductie die een deel van zijn energievoorziening rechtstreeks uit zonne-energie haalt. Net als de ‘zonnewagens’ tijdens de tweejaarlijkse World Solar Challenge in Australië. De founders van Lightyear zijn meervoudig winnaar van deze prestigieuze internationale wedstrijd voor auto’s op zonne-energie. Verder streven de ontwikkelaars van de Helmondse Lightyear-onderneming door toepassing van lichte materialen en een extreem aerodynamische vorm naar een actieradius van 725 kilometer. Het direct bijladen van de lithium-ion batterijen via de zonnepanelen op de carrosserie draagt bij aan die prestatie. En last but not least: het Lightyear team is zich sterk bewust van de veiligheidsaspecten rond elektrisch rijden en het belang van goed geïnformeerde hulpverleners in het onverhoopte geval van een ongeluk of brand. Het bedrijf heeft daarom in een vroeg stadium contact gelegd met Brandweer Nederland en Moditech Rescue Solutions, ontwikkelaar van het Crash Recovery Systeem. Sander Hesseling, organisator van de eRIC-vakbeurs, bracht de partijen bij elkaar.

Twee werelden verbonden

“Veilig gebruik en veiligheid bij incidenten is vanaf het begin een belangrijk focuspunt voor ons geweest”, beaamt Arjan Rientjes, vehicle safety expert bij het Lightyear-team. “We realiseren ons dat auto’s met alternatieve energiebronnen nieuwe risico’s introduceren bij ongevallen en brand. En ook dat het voor hulpverleners essentieel is dat zij kennis hebben over hoe nieuwe voertuigconcepten in elkaar zitten en hoe ze bij incidenten effectief en veilig kunnen handelen. Via Brandweer Brabant-Zuidoost kwamen we in contact met Frank van der Laak en Paul van Dooren, die voor ons het contactpunt zijn met de brandweersector. Onze belangen raken elkaar: enerzijds willen wij graag weten hoe de brandweer te werk gaat bij voertuigincidenten en welke informatie ze daarvoor nodig hebben; anderzijds wil de brandweer weten wat wij als fabrikant al bedacht hebben qua veiligheidsvoorzieningen en of zij daarin nog kunnen adviseren. Al vóórdat we begonnen met de bouw van Lightyear One, heeft de brandweer in een praktijksessie laten zien hoe na een ongeval een auto open wordt opengemaakt met redgereedschap en wat de uitdagingen daarbij zijn in termen van brandstof, energievoorziening en veiligheidssystemen zoals airbags. Een leerzame sessie; de brandweerwereld en de autobranche hebben elkaar nodig en hebben een gedeeld veiligheidsbelang!”

Emergency response Guidance

Via het Brabantse contactpunt met de brandweersector is ook Moditech Rescue Solutions aangehaakt bij het project. De leverancier van het Crash Recovery Systeem (CRS) wil alle relevante gegevens over Lightyear One invoeren in deze voor de brandweer belangrijke database voor technische hulpverlening. Arjan Rientjes: “In overeenstemming met de nieuwe eisen van NCAP, de internationale organisatie die de veiligheid van nieuwe automodellen toetst middels crash tests, hebben we voor Lightyear One een emergency response guide opgesteld voor het prototype, met alle relevante informatie over de wagen en de systemen aan boord; bijvoorbeeld hoe je bij brand of ongeval het elektrisch systeem kan uitschakelen. De emergency response guide is ook de basis voor de dataset voor het crash recovery systeem.”

Het Lightyear-team heeft inmiddels een eerste overleg gehad met Moditech over verdere samenwerking. ”Na de presentatie van het prototype nemen de brandweer en Moditech de auto gedetailleerd met ons door en daar komen de nodige ideeën en wensen voor aanpassing uit voort”, aldus Arjan Rientjes. “Die ideeën beoordelen we momenteel en we verwerken ze in de re-engineering van de auto ter voorbereiding op de productiefase. We blijven dat proces nauw samenwerken met de brandweer en met Moditech. Proactief meedenken met het hulpverleningsdomein is ons devies. We hebben ook ideeën over een innovatieve uitbreiding van het Crash Recovery Systeem met realtime informatie. De Lightyear One is voor communicatie met de gebruiker en monteurs voorzien van een draadloze interface. Als we via die poort het Crash Recovery Systeem in acute situaties met de boordcomputer kunnen verbinden, kunnen hulpverleners bij een incident direct de status zien van de batterijen en het elektrisch systeem. Als auto-ontwikkelaar willen we graag proactief meedenken over alle aspecten die bepalend kunnen zijn voor effectieve en veilige hulpverlening. We zien ernaar uit om tijdens eRIC met hulpverleners van gedachten te wisselen over hoe we elkaar verder kunnen ondersteunen met kennis en kunde.”

Reactie toevoegen