Geplaatst door: eRIC

Nationale Politie steunt doelstellingen eRIC 2020

Prioriteiten stellen is de dagelijkse realiteit voor de politie; bij de uitvoering van de primaire taken op het gebied van ordehandhaving en criminaliteitsbeheersing, maar ook voor wat betreft deelname aan vakbeurzen, open dagen en andere veiligheidsevenementen. Deelname aan eRIC 2020 staat volgens Rob Kouwenhoven, strategisch kennisadviseur van de Nationale Politie, niet ter discussie. “Maar het is binnen de organisatie wel puzzelen hoe onze inbreng er precies uit gaat zien.”

Rob Kouwenhoven: “De korpsleiding omarmt de gedachte en doelstellingen van eRIC als multidisciplinair platform voor kennismaking en kennisdeling. Soepele samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdisciplines is essentieel bij het waarborgen van een veilige samenleving. In de dagelijkse praktijk werken we continu op kleine en grote schaal samen; zowel bij kleinschalige incidenten als bij complexe crisissituaties en in de projectmatige aanpak van grote veiligheidsvraagstukken rond bijvoorbeeld terrorisme, georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Als politie zorgen we ervoor dat we er zijn op eRIC 2020. Daarmee willen we onderstrepen dat onze samenwerking met de verschillende partners er toe doet. Feit is ook dat bij ons altijd het operationele werk voorgaat. En daar hebben we nu eenmaal veel van Laten zien wat we allemaal aan kennis en specialismen in huis hebben gaat zeker niet lukken. Maar wij zoeken zeker de samenwerking als het gaat om de wisselwerking van kennis en kunde met andere diensten. Hoe onze bijdrage er precies uit gaat zien, is nog niet besloten.”

Kouwenhoven voorziet dat ontwikkelingen als de inzet van drones en virtual reality, maar ook multidisciplinaire inzet bij verkeersproblemen en de doorontwikkeling van nieuwe meldkamers, zeker de aandacht krijgen tijdens de beurs: “Alle spelers in het veiligheidsdomein zijn hier actief mee. Ook bij de politie is veel aandacht voor innovatietrajecten op het gebied van organisatie en techniek. Voor opleidingen en trainingen geeft virtual reality geweldige mogelijkheden en op gebied van kunstmatige intelligentie zijn we als politie zeer actief met universiteiten en politiekorpsen in omliggende landen. Binnen Nederland trekken we graag met onze partners op om te ontdekken wat we in die gemeenschappelijke dossiers van elkaar kunnen leren en hoe we de onderlinge samenwerking verder kunnen versterken. Daarvoor is eRIC 2020 een prima platform!”
 

Politie

Reactie toevoegen