Geachte heer / mevrouw,

Wij houden de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) al enige tijd scherp in de gaten. Het is de afgelopen dagen duidelijk geworden dat het aantal infecties sterk toeneemt en de komende periode waarschijnlijk nog verder zal toenemen.

Daarom hebben wij besloten om de aankomende editie van eRIC op 22 & 23 april aanstaande te verplaatsen naar 24 & 25 maart 2021.

Wij zijn uiteraard niet lichtzinnig tot dit besluit gekomen. Maar na uitvoerig beraad met belangrijke stakeholders en partners zijn wij ervan overtuigd dat het uitstellen van eRIC de enige verantwoorde manier van handelen is op dit moment.

De redenen hiervoor zijn:
1. Uw gezondheid en die van uw medewerkers heeft voor ons de hoogste prioriteit.
2. Er is erg veel onzekerheid over de ontwikkelingen van het virus op korte termijn, en eventuele maatregelen vanuit zowel landelijke als de lokale overheid waar wij als organisatie geen controle over hebben. Een last-minute annulering zou voor zowel u als exposant als voor ons als organisatie alsmede alle betrokken toeleveranciers een enorme impact hebben. Dit willen wij niet afwachten.
3. eRIC is een vakbeurs voor hulpverleners. De komende periode zal er door onze samenleving een enorm beroep worden gedaan op alle hulpverleners en partners in het veiligheidsdomein. Een bezoek aan eRIC zal hierdoor voor deze groep daarom waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Met alle gevolgen voor het bezoekersaantal van de beurs en het rendement van uw deelname.

Wat betekent dit voor u als exposant?
Conform onze algemene voorwaarden blijft uw inschrijving gehandhaafd. Alleen de datum van uitvoer van het evenement verandert naar 24 & 25 maart 2021. Uw standlocatie en alle overige afspraken blijven onveranderd. De locatie van het evenement blijft ook Vliegveld Twenthe. U hoeft hier verder geen actie voor te ondernemen. Wij nemen op zeer korte termijn persoonlijk contact met u op voor de verdere afwikkeling.

De komende maanden gaan wij aan de slag om van eRIC in 2021 een nog krachtiger en grootser evenement te maken.
Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor de planning van de vierde editie van eRIC. Deze zal zoals gepland plaatsvinden in 2022. De exacte datum voor deze editie zal volgend jaar aangekondigd worden.

Ten slotte wensen wij alle hulpverleners de komende tijd veel sterkte met de uitvoering van hun taken. Wij zijn er trots op dat wij ze in 2021 opnieuw een podium mogen bieden tijdens eRIC.

Namens het gehele eRIC organisatie team,
Sander Hesseling