Ambulancesector versterkt samenwerking met partners

23-01-2018

“Ambulancesector versterkt samenwerking met partners”

De ambulancewereld is volop in beweging. Directeur Koos Reumer van Ambulancezorg Nederland (AZN), signaleert dat de zorgvraag toeneemt en complexer wordt en dat het dreigingsniveau onveranderd hoog blijft. “Die trend en de impact ervan op de ambulanceorganisaties, onderstreept de noodzaak om intensiever samen te werken met onze ketenpartners. Daarom is het goed dat er een vakbeurs als eRIC is, waar alle diensten samenkomen, kennis en ervaringen kunnen delen en zich op de hoogte kunnen stellen van de stand van de techniek in hun werkveld”, aldus Reumer.

AZN is de koepelorganisatie voor de 25 regionale ambulancevoorzieningen, die gezamenlijk met circa 6000 medewerkers en ruim 700 voertuigen het ambulancevervoer in Nederland verzorgen. Een sector waar veel van gevraagd wordt, merkt Reumer als directeur van de landelijke koepel. “Want als gevolg van veranderingen in het zorglandschap, zoals ziekenhuisfusies, sluitingen van diverse afdelingen spoedeisende eerste hulp en demografische veranderingen, zoals de vergrijzing van de bevolking, neemt de zorgvraag toe. Zowel in omvang als in complexiteit. In onze statistieken zagen we vorig jaar een fors hoger aantal ambulanceritten in vergelijking met de jaren daarvoor. Naast die toename van de reguliere werkdruk moeten de regionale ambulancevoorzieningen zich ook prepareren op terrorismegevolgbestrijding. Kortom: ambulanceprofessionals krijgen heel wat op hun bordje. Vanwege deze trends en ontwikkelingen willen we nadrukkelijk de samenwerking met onze partners vergroten, zowel in de keten van de acute zorg als met onze collega’s van politie en brandweer.”

Terrorismegevolgbestrijding is volgens Reumer een vraagstuk dat alle professionals in het veiligheidsdomein verbindt. Politie, brandweer en ambulancezorg komen elkaar op het ‘Uur U’ tegen op de plaats delict en staan dan voor de opgave om effectieve levensreddende hulp te bieden onder extreme omstandigheden. “Als het erop aan komt moeten we precies van elkaar weten hoe we werken en wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Het uitgangspunt dat ambulancepersoneel pas op de plaats incident aan de slag kan als het werkterrein veilig is, is niet in alle gevallen houdbaar, want na een aanslag kan een veilige werkomgeving simpelweg niet worden gegarandeerd. Onze mensen kunnen te maken krijgen met werkomstandigheden waaraan ze in de dagelijkse reguliere ambulancehulpverlening niet gewend zijn. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, bereiden zich hier op voor. AZN heeft een advies aan haar leden uitgebracht met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen en een medische terreurkit om slachtoffers van extreem geweld te behandelen. Dit advies past in een breder kader. Tussen de hulpverleningsdiensten zijn afspraken gemaakt over het snel en veilig redden en behandelen van slachtoffers. Verder bereiden we ons gezamenlijk voor op scenario’s met extreem geweld door opleiding en oefening.

Koos Reumer zegt het belang te zien van eRIC 2018, als platform voor kennismaking en kennisdeling. “Goed dat er een platform is waar we elkaar als professionals in het veiligheidsdomein kunnen treffen en waar we dit soort thema’s met elkaar kunnen bespreken. En waar hulpverleners kennis kunnen nemen van nieuwe materialen en technieken waarmee zij hun operationele taakuitvoering en hun persoonlijke veiligheid kunnen verbeteren. Goed ook dat er een congresprogramma tijdens de beurs is waar ook thema’s aan bod komen die ons als vakprofessionals in de hulpverlening verbinden.”