“Multidisciplinaire omgeving is goed voor kennisverbreding”

29-09-2017

Albert van Eldik

Beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg heeft de handen ineengeslagen met de organisatie van eRIC 2018 en houdt op 18 april haar tweejaarlijks congres op het eRIC-terrein op Vliegveld Twenthe. In 2015 organiseerde V&VN Ambulancezorg in samenwerking met de Academie voor Ambulancezorg het congres en de daarmee verbonden ambulancevakbeurs nog in eigen beheer, maar efficiencyredenen nopen volgens bestuurslid Albert van Eldik tot een andere aanpak. “Dat we ons programma voor deskundigheidsbevordering in een multidisciplinaire omgeving kunnen inbedden is goed voor de kennisverbreding van onze leden”, aldus Van Eldik.

“Het organiseren van een congres en een vakbeurs vergt heel veel energie, tijd en geld en is voor de bestuursleden van onze vereniging vrijwilligerswerk naast de drukke job. Na de laatste editie in 2015 zijn we tot de conclusie gekomen dat dat eigenlijk geen haalbare kaart meer is. Toen we afgelopen voorjaar werden benaderd door de eRIC-organisatie heeft het bestuur dan ook besloten een nieuwe koers in te slaan en facilitair samen te werken met andere partners in de hulpverleningssector. 2018 wordt in dat opzicht een pilotjaar voor ons. Naast het vakcongres tijdens eRIC, zoeken we ook aansluiting bij het Venticare congres op 6 en 7 juni en op 12 en 13 september brengen we vakinhoudelijke thema’s in bij de ‘Ambulance Challenge’, een vakbekwaamheidsprogramma in wedstrijdvorm, die de Academie voor Ambulancezorg organiseert.”

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering staat centraal in het vakcongres tijdens eRIC op 18 april. V&VN ambulancezorg telt 1800 leden en vertegenwoordigt daarmee ruim een derde van alle ambulanceprofessionals in Nederland. Albert van Eldik verwacht dat circa 400 leden het congres zullen bezoeken. De ‘witte kolom’ krijgt hiermee een belangrijke inhoudelijke inbreng op het terrein van eRIC 2018. Een mooie wisselwerking, vindt van Eldik. “Van oudsher is de ambulancesector wat behoudend geweest in het organiseren van haar vakevenementen en waren we minder uitbundig in onze profilering dan bijvoorbeeld de brandweer. Daarmee zijn we voor onze partners misschien ook wat minder zichtbaar geweest. Ondertussen is er de afgelopen jaren op veel fronten hard gewerkt aan het versterken van de multidisciplinaire samenwerking en er zijn veel vraagstukken waar de ambulancewereld en haar hulpverleningspartners van elkaar kunnen leren. De drie inhoudelijke thema’s voor ons congres volgend jaar zijn rijvaardigheid van chauffeurs, forensische geneeskunde en terrorismegevolgbestrijding. Op al die thema’s hebben we raakvlakken met collega’s van andere diensten. Daarom is het goed dat we ons congresprogramma in zo’n mooie multidisciplinaire omgeving kunnen houden. Naast de inhoudelijke deskundigheidsbevordering op het eigen vakgebied kunnen onze leden ook hun kennis over het totale hulpverleningsdomein verbreden. eRIC is een uitstekend platform voor kennismaking en kennisdeling.”

‘Geel’ op de beursvloer

Ook de toeleveranciers van ambulancematerialen, -techniek en voertuigen gaven volgens Van Eldik te kennen dat zij hun beursactiviteiten liever concentreren in een brede multidisciplinaire vakbeurs dan in sectorale beurzen. Veel bedrijven bouwen en leveren voor meerdere disciplines en daarom exposeren ze liever in een omgeving waar al die klantgroepen samenkomen. “Wij hebben de leveranciers voor onze sector geïnformeerd over onze nieuwe koers betreffende congres en vakbeurzen en we verwachten dat ook zij aansluiting zullen zoeken bij eRIC. Ik heb goede verwachtingen van de combinatie vakcongres-eRIC, wat betreft het leggen van contacten en het delen van kennis met onze partners in de hulpverlening.”