Trend arbeidshygiëne zet door

17-10-2017

‘Schoon werken’ bij de brandweer lijkt een utopie, want de brandweer werkt per definitie in een vuile omgeving met rook vol schadelijke verbrandingsproducten en verontreinigd bluswater. Maar met een goede mix van arbeidshygiënemaatregelen kan de gezondheid van brandweerlieden tijdens en na de inzet goed worden gewaarborgd. Als leverancier van kleding en uitrusting voor professionals in de hulpverlening, merkt Safety Masters nadrukkelijk dat ‘schoon werken’ steeds beter verankerd wordt in de bedrijfsvoering van de brandweer.

Eric Hendriks, directeur van Safety Masters: “Arbeidshygiëne is sinds een aantal jaren booming bij de brandweer. Dat merken we aan de manier waarop de regionale brandweerkorpsen bij ons werk- en uitrukkleding inkopen. Iedere regio doet het op zijn eigen manier; sommigen hanteren een centrale voorraad reservepakken als tijdelijke vervanging van uitrukpakken die na een ‘vuile’ inzet gereinigd moeten worden, andere korpsen hanteren de werkwijze dat alle repressieve brandweerlieden een volledige set reservekleding dienen te hebben: uitrukpak, handschoenen, laarzen. We hebben vanwege deze aanpak van het arbeidshygiënevraagstuk de afgelopen jaren heel wat extra afzet gehad in het brandweerdomein.”

“Het is voor de korpsen belangrijk om het beheer en onderhoud van hun werk- en uitrukkleding goed te registreren. Het Kazerne Management Systeem dat wij leveren is hiervoor het instrument bij uitstek. De medewerkers en de verantwoordelijken voor inkoop, beheer en onderhoud, hebben dan continu een up-to-date overzicht van de stand van zaken van kleding en uitrusting en de staat waarin het verkeert. Er is bij onze klantenkring een toenemende vraag naar ‘ontzorging’ via een totaal dienstverleningspakket: de levering van kazernekleding, uitrukpakken, laarzen, handschoenen en een solide registratie- en beheerssysteem. Op die behoefte spelen wij in.”

Eric Hendriks denkt dat ook op eRIC 2018 arbeidshygiëne een van de leidende thema’s is op de stand van Safety Masters. Maar de leverancier van operationele werkkleding wil ook tonen welke oplossingen er zijn voor ‘maatwerk in hulpverleningstenues’. “Binnen het hulpverleningsdomein zijn er veel specialismen. Met name bij de brandweer zien we steeds meer differentiatie met onder andere specialistische teams voor zware technische hulpverlening en natuurbrandbestrijding. Toch is er in de basis tot dusver maar één standaard uitrukpak voor alle brandweerlieden. Uitgaande van de werkomstandigheden en de risico’s zou je daar meer in kunnen differentiëren, zodat meer aandacht kan worden gegeven aan comfort in zware omstandigheden. Waarom met een zwaar en warm brandweerpak zwoegen in extreem warm weer, terwijl een lichter werkpak of een stevige overall voor sommige klussen ook volstaat? We willen hulpverleners graag tonen wat we aan kledingtypen te bieden hebben en in debat gaan met de gebruikers over hun wensen. eRIC is daarvoor een ideaal podium. Een mooie integrale beurs die alle doelgroepen van de hulpverleningssector bijeenbrengt. En we rekenen ze allemaal tot onze klanten. We leveren werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor politie, brandweer en ambulancezorg en andere veiligheidsorganisaties. Voor defensie verzorgen we niet alleen de uitrukkleding van de defensiebrandweerkorpsen, maar ook gevechtskleding. Met zo’n bede vertegenwoordiging van de veiligheidswereld is de beurs een prima platform om over en weer wensen en eisen te bespreken en kennis te delen.”