Uitruk bericht! Brandweer reünie tijdens eRIC

06-03-2018

 

Beste oudgediende,

Tijdens de beurs ERIC is een speciale ontmoetingsplek ingericht voor oud gedienden van de brandweer. Een plek om bij te praten, te groeten én te ontmoeten. Fred Heerink en Marcel Dokter meenden samen dat er meer aandacht moet komen voor onze oud gedienden. Sander Hesseling van de beursorganisatie sloot zich meteen bij deze gedachte aan. Zo ontstonden er plannen voor ‘De Reünie’: Een tweedaags evenement in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte tijdens de ERIC beurs https://www.exporic.nl/nl. Tijdens deze beurs vindt de première plaats van de videoproductie: Passie voor de brandweer. Hierin praten oud brandweermensen over het brandweer vak , de passie en hun gedrevenheid.

Met deze initiatieven hoopt men dat er meer aandacht en zorg komt voor onze oud leden. Niet overal heeft men evenveel aandacht voor deze groep, aldus de initiatiefnemers. Wanneer je praat over de brandweerfamilie, horen daar de oud leden bij. Ze maken deel uit van de geschiedenis, maar kunnen ook nog evengoed deel uitmaken van de toekomst. Er zijn genoeg voorbeelden te geven waarbij oud leden actief kunnen zijn binnen het korps. Neem een voorbeeld aan onze Oosterburen. Daar maakt men dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van oud leden. Ook al zijn ze niet meer repressief actief: er zijn talloze taken die ingevuld kunnen worden, aldus Sander Hesseling.

Bij een organisatie als Defensie besteedt men de laatste jaren steeds meer aandacht aan het oud personeel. Daarmee wil men laten zien dat er een ‘band voor het leven’ is met de werkgever. Waarbij men ook op aandacht en (desgewenst) zorg kan rekenen na het afscheid. Het lijkt de initiatiefnemers daarom een nobel streven om voor de brandweer dat voorbeeld te volgen. Om de kazerne/post weer als ontmoetingsplaats te zien, als plaats waar ervaringen gedeeld worden en met elkaar gepraat kan worden. Dat versterken van die band met oud leden is ook goed voor de uitstraling naar buiten toe. De nieuwe generatie is het niet altijd om het geld te doen. Zaken als die sociale cohesie, die saamhorigheid moet weer aandacht krijgen en kan zorgen voor een aanzuigende werking voor nieuwe aanwas. De komende tijd komen er meer initiatieven op dit gebied, want zowel Fred Heerink als Marcel Dokter willen dit een blijvend op de agenda van de brandweer zetten.

Meld je aan voor een bezoek aan eRIC en dan zie we elkaar daar!

reünie brandweer