Geplaatst door: eRIC

Politie op eRIC: Samen in de frontlinie

De politie pakt flink uit tijdens eRIC 2022, met mensen uit de praktijk, een keur aan specialistische voertuigen en deelname aan de multidisciplinaire demonstratie. Voor de ‘blauwe kolom’ van het OOV-domein is de vakbeurs een platform om niet te missen. Politiewerk raakt continu het werkterrein van brandweer, ambulancediensten en andere disciplines. En andersom ook. “Logisch dat een evenement als dit er is, om af te stemmen en nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen”, schetst strategisch kennisadviseur Rob Kouwenhoven van de Politie.

“Als hulpdiensten overleggen we veelvuldig met elkaar op alle niveaus, maar ‘op straat gebeurt het!’ Het delen van nieuwe procedures en inzichten is essentieel. Op straat is lang niet altijd tijd om het gesprek aan te gaan of een kijkje in elkaars keuken te nemen. Nu wel. Daarom neemt de politie dit jaar deel aan de beurs met verkeersspecialisten, het team onderwaterzoekingen, CBRNe-deskundigen, vertegenwoordigers van het Politie Coördinatie Centrum (DROS), Dronepiloten en arrestatieteam/Dienst Speciale Interventies. Ook het mobiele multimedialab zal op 18 mei ter plaatse zijn: een voertuig waarmee we in de wijken onderzoek doen naar de veiligheidsbeleving van burgers en hun wensen ten aanzien van de rol van de politie in hun buurt. Met deze keer dus vragen aan andere hulpverleners over samenwerking”

Rob Kouwenhoven ziet het belang van brede samenwerking tussen de politie en haar netwerkpartners, omdat de organisatie veel op haar bordje heeft liggen. Niet minder dan 1600 onderwerpen/thema’s op het gebied van openbare orde en veiligheid staan op de werklijst van de circa 70.000 Nederlandse politiemedewerkers. Van wijkteam tot forensisch specialist, van meldkamercentralist tot arrestatieteam, van rechercheur tot beleidsmaker; ieder doet zijn eigen ding, op basis van jarenlange intensieve opleiding, training en ervaring.

“Maar we hebben al jaren veel meer werk dan medewerkers aan kunnen, dus moeten we wel continu keuzes maken en prioriteiten stellen. Daarom ook is de samenwerking met ketenpartners, zoals boa’s, gemeenten, particuliere beveiliging, brandweer, KMAR, Rijkswaterstaat en defensie, van essentieel belang. In de praktijk op straat komen we elkaar voortdurend tegen, dus is het belangrijk dat we elkaar goed kennen en korte lijnen met elkaar hebben. Een evenement als eRIC is dan bij uitstek geschikt om kennis en ervaringen te delen en de relatie te verbreden.”

In het thema ‘samen werken rond situaties met extreem geweld en terrorisme’ heeft de politie een grote rol. De basispolitiezorg, DSI en CBRNe-specialisten nemen deel aan de multidisciplinaire demonstratie. Kouwenhoven: ‘Op onze stand tonen we verder noodhulp- en handhavingsvoertuigen en de nieuwe generatie ME-bussen; voertuigen met een hoge beschermingsgraad, maar die door hun aanzien de-escalerend werken richting relschoppers. Ook onze nieuwste specialisatie zal er zijn: agenten die bij situaties met extreem geweld in de ‘hot zone’ levensreddende eerste hulp kunnen verlenen aan gewonden. Maar naast dit ‘harde politiewerk’ in de frontlinie, gaat het bij terrorismebestrijding ook om waakzaamheid en analyse achter de schermen. Bijvoorbeeld door het aanpakken van sponsoring van terrorisme via witwasconstructies in het bedrijfsleven en de virtuele wereld. Ook dat laten we tijdens de beurs aan onze partners zien. Wij kijken uit naar een mooie beurs met veel netwerkcontacten, waarbij we veel van elkaar opsteken. We zien u graag op stands D32 en E32.”

Foto: Bart Helfheuvel

eRIC Politie DSI CBRNe

Reactie toevoegen