Demonstratie- en ervaringsprogramma krijgt vorm

06-02-2018

Demonstratie- en ervaringsprogramma krijgt vorm
Het aftellen voor eRIC 2018 is begonnen. Nog drie maanden en dan opent het grootste multidisciplinaire hulpverleningsevenement van Nederland zijn poorten op Vliegveld Twenthe. Achter de schermen werken vertegenwoordigers van de hulpverleningssector, bedrijfsleven en beursorganisatie hard aan de invulling van het inhoudelijke programma. Terrorismegevolgbestrijding is een van de verbindende thema’s tijdens het evenement. Het thema krijgt onder andere gestalte in de vorm van een interactief ervaringsprogramma voor hulpverleners. Samenwerken en leren van elkaar is de sleutel tot effectieve samenwerking.

eRIC 2018 onderscheidt zich van de vorige editie door een stevig congresprogramma dat parallel aan de expo op het terrein plaatsvindt. Het internationale congres van Brandweer Nederland en het Deutscher Feuerwehrverband, het vakcongres van de beroepsvereniging Verplegenden en Verzorgenden Nederland en een internationaal congres over samenwerking en burgerhulpverlening bij rampen van de Universiteit Twente, zullen veel extra veiligheidsprofessionals naar het beursterrein trekken. Daar zullen het hulpverleningsdomein, de industrie en kennisinstituten de stand van zaken in veiligheidsinnovatie anno 2018 tonen. De belangstelling onder exposanten voor deelname aan eRIC is groot. Begin januari was het beursterrein al voor ruim twee derde gevuld.

Hoe sterk sta jij in je schoenen?
Onder deze titel organiseert een consortium van diensten en bedrijven een interactief leerprogramma rond terrorismegevolgbestrijding. Geen demonstratie maar een ervaringsoefening in een besloten omgeving, waaraan belangstellenden in teamverband kunnen deelnemen. Peter Butter, innovatiemanager bij Brandweer Amsterdam-Amstelland, coördineert de organisatie van dit bijzondere programma-onderdeel van eRIC. Deelnemende organisaties zijn Brandweer Amsterdam-Amstelland, FireWare, Improvement, Vandeputte Medical, HORUS video en de 11 Geneeskundige Compagnie van Defensie, Saxxion Hogeschool en B20.


Butter: “Terrorismegevolgbestrijding leeft enorm in het hulpverleningsdomein. Alle hulpdiensten in Nederland werken aan hun eigen programma’s om hun medewerkers weerbaarder te maken en qua kennis en vaardigheden bij te scholen op de specifieke aspecten van het optreden na een terreuraanslag. In maart start Brandweer Amsterdam-Amstelland met een trainingsprogramma op oefencentrum BOCAS. Brandweerteams worden dan in een realistische omgeving met geluiden en effecten en levensecht geprepareerde LOTUS-slachtoffers geconfronteerd met de stressfactoren rond een terreuraanslag. Dat wil zeggen: geweldsdreiging, chaos en verwondingen van een kaliber waaraan ze in de praktijk van de alledaagse hulpverlening niet gewend zijn. Hoe houd je in zo’n situatie het hoofd koel? Hoe pak je het scenario aan? Wat kun je wel en wat kun je niet in de extreme condities van een aanslagscenario? Hoe waarborg je je eigen veiligheid? Daar gaan we onze mensen gericht op trainen. Niet in een leslokaal, maar in een realistische simulatie waarin de hulpverleners echt onder druk worden gezet. Dit concept gaan we ook op de eRIC-vakbeurs ontplooien.


Onbemande hulpverlening
Butter heeft ook de demonstratie onbemande hulpverlening op het beursterrein onder zijn hoede. Achtergrond van deze grootschalige multi-demo is dat robottechnologie een steeds grotere rol gaat spelen in het veiligheidsdomein. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie gebruikt al sinds jaar en dag robots bij zijn operationele taakuitvoering en binnen enkele jaren zullen drones bij alle operationele diensten gemeengoed zijn geworden. De brandweer is al bezig met het inrichten van een landelijke organisatie voor drone-ondersteuning en er is een landelijk samenwerkings- en afstemmingsplatform voor brandweer, politie, defensie en andere professionals met een hulpverleningstaak. De partners bespreken onder andere thema’s rond beheer, opleiden, trainen en regelgeving rond operationeel gebruik.

Peter Butter: “Tijdens de demonstratie willen we in een multi-setting bij een complex incident laten zien wat er vandaag de dag met robot- en dronetechnologie mogelijk is op het gebied van verkenning en uitvoering. Rijkswaterstaat, brandweer, politie en de EODD en de CBRN-responseenheid van Defensie laten zien hoe zij met robottechniek op afstand veilig een incident kunnen verkennen en aanwezige gevaarlijke stoffen en explosieven kunnen detecteren. Drones zijn geen toekomstmuziek meer, het zijn operationele hulpmiddelen die in de incidentbestrijding anno 2018 onmisbaar zijn bij complexe en risicovolle scenario’s.”

Met het interactieve terrorismescenario en de demonstratie ‘onbemand optreden’ geven de deelnemende organisaties invulling aan de kerngedachte achter de eRIC-vakbeurs; een beurs die geen verzameling stands met producten is, maar een interactieve vakbeurs vóór en dóór hulpverleningsprofessionals. Een waardevol platform voor het delen van kennis en ervaringen. Leren van elkaar, over de grenzen van overheid, bedrijfsleven en kenniscentra heen.