Demonstratie onbemande hulpverlening

08-02-2018

Onbemande hulpverlening

Butter heeft ook de demonstratie onbemande hulpverlening op het beursterrein onder zijn hoede. Achtergrond van deze grootschalige multi-demo is dat robottechnologie een steeds grotere rol gaat spelen in het veiligheidsdomein. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie gebruikt al sinds jaar en dag robots bij zijn operationele taakuitvoering en binnen enkele jaren zullen drones bij alle operationele diensten gemeengoed zijn geworden. De brandweer is al bezig met het inrichten van een landelijke organisatie voor drone-ondersteuning en er is een landelijk samenwerkings- en afstemmingsplatform voor brandweer, politie, defensie en andere professionals met een hulpverleningstaak. De partners bespreken onder andere thema’s rond beheer, opleiden, trainen en regelgeving rond operationeel gebruik.

Peter Butter: “Tijdens de demonstratie willen we in een multi-setting bij een complex incident laten zien wat er vandaag de dag met robot- en dronetechnologie mogelijk is op het gebied van verkenning en uitvoering. Rijkswaterstaat, brandweer, politie en de EODD en de CBRN-responseenheid van Defensie laten zien hoe zij met robottechniek op afstand veilig een incident kunnen verkennen en aanwezige gevaarlijke stoffen en explosieven kunnen detecteren. Drones zijn geen toekomstmuziek meer, het zijn operationele hulpmiddelen die in de incidentbestrijding anno 2018 onmisbaar zijn bij complexe en risicovolle scenario’s.”

Met het interactieve terrorismescenario en de demonstratie ‘onbemand optreden’ geven de deelnemende organisaties invulling aan de kerngedachte achter de eRIC-vakbeurs; een beurs die geen verzameling stands met producten is, maar een interactieve vakbeurs vóór en dóór hulpverleningsprofessionals. Een waardevol platform voor het delen van kennis en ervaringen. Leren van elkaar, over de grenzen van overheid, bedrijfsleven en kenniscentra heen.