Plannen smeden op ‘Ground Zero’

20-03-2018

Het was guur en nat op 31 januari, maar dat weerhield de stakeholders van het demonstratieprogramma er niet van om op Vliegveld Twenthe alvast enthousiast het ‘Ground Zero’ van eRIC 2018 in ogenschouw te nemen. Binnen- en buitenlocaties werden verkend en de ruimte voor de multidisciplinaire demonstraties werd opgemeten. ‘Past wat we willen op de beschikbare vierkante meters? En wat moet er allemaal geregeld worden?’ De eerste indruk: het belooft een groot spektakel te worden!

Onbemand optreden en Incidentmanagement
Samen mooie en spectaculaire demonstraties neerzetten, waar de beursbezoekers veel van leren; met dat doel bespraken circa twintig vertegenwoordigers van de uitvoerende kolommen en organisaties in werkgroepjes wat er allemaal geregeld en georganiseerd moet worden om de praktijkdemonstraties handen en voeten te geven. Onder leiding van Peter Butter van Brandweer Amsterdam-Amstelland, die het demonstratieprogramma onder zijn hoede heeft.

Twee grote demonstraties zullen de toon zetten op het demonstratieterrein: onbemand optreden en Incidentmanagement. Het scenario voor de demo ‘onbemand optreden’ wordt uitgewerkt, rond een verkeersongeval waarbij ook een tankwagen met gevaarlijke stoffen betrokken is. De demo moet zichtbaar maken welke opties hulpverleners dankzij de hedendaagse robottechnologie hebben om veilig het incident te verkennen en zelfs incidentbestrijdingshandelingen op afstand uit te voeren. Comfortabel achter de joystick in een commandoruimte buiten de gevarenzone; laat de techniek het werk maar doen. Enkele weginspecteurs van Rijkswaterstaat beschikken inmiddels experimenteel over drones, waarmee zij vanuit de lucht bij complexe ongevallen een verkenning kunnen uitvoeren. Zo krijgen ze snel een overzicht over de (verkeers)situatie op plaatsen die zij door de chaos op de weg zelf niet kunnen bereiken, of die door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen te gevaarlijk zijn om te betreden.

Ook de brandweerdrone van het korps Twente zal bij de demo in actie komen, om te tonen hoe vanuit de lucht het CoPI een goed overzichtsbeeld kan krijgen. En in de nabije toekomst kunnen met de drone wellucht zelfs metingen worden verricht. Defensie, in de demo vertegenwoordigd met een rupsrobot van de CBRN-responseenheid, laat zien hoe met dit apparaat ter plekke nauwkeurige metingen en bemonsteringen kunnen worden uitgevoerd. En dan is er de rupsrobot van brandweer Amsterdam-Amstelland, waarmee onbemande blusacties kunnen worden uitgevoerd en materialen kunnen worden versleept vanuit onveilig gebied. Zoals een besmet slachtoffer op een brancard. De deelnemers aan de demonstratie werken achter de schermen verder aan de vormgeving van de demonstratie.

brandweer-drone

Dan de demonstratie Incidentmanagement.
Een gezamenlijke werkwijze bij incidenten op het hoofdwegennet en na 20 jaar ontwikkeling, implementatie en verfijning inmiddels volledig geïntegreerd bij politie, brandweer, ambulancezorg, wegbeheerders, bergers en pechhulpverleners. Maar aandacht voor het optimaliseren van de samenwerking en juiste toepassing van de eerste veiligheidsmaatregelen blijft volgens John van Hamersveld van Rijkswaterstaat nodig. Daarom worden alle stappen van Incidentmanagement tijdens de demo belicht, in een compact tijdpad. Van eerste maatregelen door de weginspecteur, via de inzet van brandweer, politie en ambulance tot en met het sporenonderzoek na afloop. Dat sporenonderzoek is in de ogen van Van Hamersveld een belangrijk thema: de IM-partners zoeken naar methodieken om dat sporenonderzoek te versnellen, zodat de weg na een ongeval sneller weer vrijgegeven kan worden voor het verkeer. Zo moet de economische fileschade van 2000 euro per rijstrook per kilometer worden beperkt. Sporenonderzoek is essentieel voor de schuldvraag en de verzekeringsafhandeling, maar mag het een uurtje sneller? Met een nieuw systeem kan dat. Te zien tijdens de demo.

‘Skills Lab TGB’
De demonstratie terrorismegevolgbestrijding die wordt uitgevoerd via de ‘Skills Lab’ methode, heeft de titel ‘Hoe sterk sta jij in je schoenen?’ meegekregen. Specifieke vaardigheden en materialen voor de behandeling van zwaar gewonden bij een terreuraanslag staan centraal in deze demo, die zich in een besloten binnenruimte op het eRIC-terrein afspeelt. De ruimte wordt ingericht tot een realistische omgeving in een publieksgebouw, met meubilair en virtuele projecties op de wanden. In die ruimte gaan groepjes hulpverleners aan de slag met levensecht geprepareerde LOTUS-slachtoffers, die verwondingen uitbeelden die kenmerkend zijn voor terreuraanslagen.

trauma lotus


Grootschalig en specialistisch optreden
Bij de stand ‘Samenwerken aan grootschalig en specialistisch optreden’ van Brandweer Nederland, zijn gedurende het beursprogramma ook demonstraties van de diverse specialismen die landelijk worden ontwikkeld. Het team Specialisme Technische Hulpverlening demonstreert materialen en werkwijzen voor het bevrijden van slachtoffers bij instortingssituaties en durfals onder de beursbezoekers mogen zelf ervaren hoe het is om te werken in nauwe ruimtes zoals een rioolpijp. Ook een van de landelijke specialistische ontsmettingseenheden toont hoe het ontsmetten van slachtoffers bij een CBRN-incident in zijn werk gaat. Bij de stand van Brandweer Nederland haakt ook het Rode Kruis aan, met een noodhulpeenheid in het kader van de organisatie voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Verder is er het specialisme Natuurbrandbestrijding aanwezig met informatie over het gebruik van satellietdata voor bijvoorbeeld het natuurbrandverspreidingsmodel. Maar ook de te ontwikkelen specialismen als natuurbrandonderzoek en voorbranden zijn aanwezig.

Hoog bezoek voor eRIC
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de uitnodiging om het internationale brandweercongres op 19 april bij te wonen aangenomen. De bewindsman heeft aangegeven bij het congres aanwezig te zijn en aansluitend ook de eRIC vakbeurs te bezoeken. Ook de minister van Binnenlandse Zaken van Nordrhein-Westfalen is uitgenodigd. Of hij ook acte de présence zal geven, is tot op heden nog niet bekend.